Újabb terrort éltető tüntetést szerveznek Budapesten 

Az október 7-ei terrort éltető demonstrációt szervez a Budapesti Rendőr-főkapitányság elé a Varjú Kollektíva anarchista szervezet. A szervezők az önkény elleni tiltakozásra hívnak fel, Rendőrállam? Gyengébb nálam! jelszóval. Az Instagramon közzétett felhívásuk szerint Magyarországon ma nem lehet civilek lemészárlása ellen tiltakozni.   

“Magyarországon ma terrorizmusnak számít az apartheid elutasítása. Magyarország ma a gyilkosokat védi és a szolidaritást tiltja. Ha téged is dühít az a hatalmi önkény, amely az Izrael-párti tüntetéseket engedélyezi, a palesztin-párti tüntetéseket tiltja, ha téged is dühít, hogy a magyar kormány egy izraeli politikus bűnöző támogatásáért az alapvető jogaidtól foszt meg, csatlakozz a demonstrációnkhoz. A szólás szabadságáért! A szolidaritás szabadságáért! Az önszerveződés szabadságáért!”

A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) fenntartja a korábban betiltott hasonló tüntetések kapcsán megfogalmazott álláspontját, miszerint a terror kitervelői és végrehajtói melletti szolidaritás a terrorizmust éltetését jelenti. Ez az újabb demonstráció illik a korábbi hasonló, nem engedélyezett  kezdeményezések sorába. A szervezők ez alkalommal a rendvédelemre, a rendvédelmi szervek vezetőire kívánnak nyomást gyakorolni.   

A TEV megítélése szerint a meghirdetett tüntetés kimeríti a gyűlöletkeltés fogalmát, hisz a felhívás gyilkosoknak nevezi a zsidó államot védő izraeli katonákat, és alkalmas a zsidó közösség elleni uszításra.

A Gytv. 13. § (1) alapján a gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán  belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható. 

A Gytv. 13.§ (4) alapján mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai eszközök, időtartama miatt – alkalmas mások magán- és családi életének védelméhez való jogának, otthonának, emberi méltóságának, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére, vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogának korlátozására.  

Megítélésünk szerint a gyűlés a magyar zsidóság, mint vallási közösség méltóságát is sérti, lévén a gyűlés burkoltan egy olyan terrorcselekmény elkövetői melletti kiállásra hív fel, melynek sértettjei nagyrészt pusztán zsidó vallásuk okán váltak áldozatokká, és amelynek elkövetőit áldozatként próbálják bemutatni.  

A Tett és Védelem Alapítvány a fenti jogszabályokra, a magyar alaptörvényben foglaltakra, a közösség biztonságának védelmét szem előtt tartva arra kéri a hatóságokat, hogy ne engedélyezzék a terrorpárti megmozdulást.