Közel 1700 antiszemita incidens történt 2022-ben Nagy-Britanniában

Öt kivételtől eltekintve az ország összes rendőrségi körzetében jelentettek legalább egy antiszemita incidenst, derül ki a Community Security Trust éves jelentéséből.

Sokatmondó adatokat közölt a februárban közzétett legfrissebb éves jelentésében a brit zsidó közösség védelmére alakult biztonsági tanácsadó szervezet, a Community Security Trust (CST). A tanulmány szerint 2022-ben 1652 antiszemita incidenst regisztráltak Nagy-Britanniában, ami az ötödik legmagasabb érték az antiszemita gyűlöletcselekmények 1984-es monitorizálása óta. A rekordmagasságot a 2021-ben kiújuló izraeli-palesztin konfliktus évében mérték, ekkor 2261 antiszemita incidenst jelentettek. A CST 2020-ban 1684, 2019-ben 1813, 2018-ban pedig 1690 esetet regisztrált.

Bár 2022-ben nem volt az előző évhez hasonló olyan külső körülmény, amely jelentős hatást gyakorolt volna az esetszámok mértékére, így a relatív visszaesés előre prognosztizálható volt, az összesített esetszámok továbbra is jelentősnek mondhatók. Havonta több mint 100 antiszemita incidenst jelentettek, az átlagos havi esetszám 138.

Releváns kiváltó esemény nélkül a 2022-ben feljegyzett 1652 zsidóellenes gyűlöletcselekmény az antiszemitizmus „új normájának” tekinthető Nagy-Britanniában

– olvasható a dokumentumban.

2022-ben az összes antiszemita incidens több mint háromnegyede – 1294 az 1652-ből – offline történt. Ez a CST által valaha feljegyzett offline incidensek második legmagasabb értéke, ami az összes eset 78%-át teszi ki. Ez arra utal, hogy az antiszemita gyűlöletcselekmények fizikai megnyilvánulásának gyakorisága újult erőre kapott a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások megszüntetésének évében. Az incidensek között említhetők a verbális bántalmazás, támadás, fenyegetés, falfirkálás és gyűlöletkeltő levelek.

A 2008-2022 között regisztrált antiszemita incidensek száma havi bontásban.

Ezzel szemben a CST felé jelentett online incidensek száma 35%-kal esett vissza a 2021-es adatokhoz képest. 2022-ben az online incidensek a teljes esetszám 22%-át tették ki, míg ugyanez a mutató 2021-ben 24%, 2020-ban 38% és 2019-ben pedig 39% volt. A trenddel összhangban csökkent az antiszemita tartalmú „Zoombombing” jelenség mértéke is, a 2021-es 16-ról 2022-ben mindössze 4-re. Hasonlóképpen csökkent a koronavírus-járványhoz köthető antiszemita incidensek száma. Míg 2021-ben 78 esetet regisztráltak, 2022-ben mindössze 8-at.

Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a világjárványhoz köthető antiszemita incidenseknek 2020-ban és 2021-ben regisztrált száma túlnyomórészt az újszerű, bizonytalan helyzetre és a fizikai korlátozások miatt kiváltott frusztrációra adott válasszal magyarázható.

2022-ben az is megfigyelhető volt, hogy a közbeszédet meghatározó aktuális események mentén miként jelennek meg és idomulnak a szélesebb nyilvánossághoz a bevett antiszemita eszmék, elméletek és sztereotípiák. Ez a jelenség figyelhető meg az ukrajnai háborúhoz köthető 16 incidensben is.

Változást tapasztaltak azon incidensek számában is, amelyek Izraelhez és Palesztinához kötődő retorikát, valamint zsidóellenes nyelvezetet vagy célzást tartalmaztak. A 2021-es 826-ról 2022-re 244-re estek vissza az esetszámok. A leggyakrabban előforduló diskurzus Hitlerre, a nácikra, a holokausztra vagy a náci korszak más vonatkozásaira utalt, ami a CST-nek jelentett antiszemita incidensek 28%-ában szerepelt.

A 2021-ben kezdődött riasztó tendencia 2022-ben is folytatódott: a gyermekeket áldozatként, elkövetőként vagy mindkettőként érintő incidensek aránya magasabb volt, mint a korábbi évekre jellemző átlagok.

A szakemberek szerint ez arra utal, hogy az antiszemitizmusnak a fiatalabb demográfiai rétegek körében tapasztalható megugrása, amely eredetileg a közel-keleti eseményekre adott reakció volt, és amelyet felelősnek tartottak az oktatási szektorban tavaly tapasztalt zsidóellenes gyűlölethullámért, mélyebben gyökerezik, mint az a vágy, hogy a zsidókat hibáztassák a háborúkért, amelyekben Izrael érintett.

A 18 év alatti elkövetők nagyobb valószínűséggel használtak politizáló, összeesküvés-elméleti vagy szélsőséges retorikát antiszemitizmusukban. A gyermekkorú elkövetők által elkövetett incidensek 52%-ban alkalmazták ezeket a diskurzusokat, szemben a felnőttek által elkövetett incidensek 49%-val. A 159 esetből mindössze 11 tartalmazott utalást a Közel-Keletre, míg 66 esetben holokauszttal vagy nácikkal kapcsolatos retorikát és diskurzust használtak. Ezek a számok azt tükrözhetik, hogy a fiatalabbak egyre inkább ki vannak téve a zsidókkal kapcsolatos szélsőséges nézeteknek és összeesküvés-elméleteknek, amelyek bőségesen jelen vannak azokon a közösségi médiaplatformokon, ahol e korosztályok képviselői valószínűleg sok időt töltenek.

A 2022-es adatok arra is utalnak, hogy a kiskorúakat érintő incidensek nagyobb valószínűséggel járnak erőszakkal: a CST által rögzített erőszakos incidensek 31%-ában az áldozat kiskorú volt, ahogyan a 2022-es erőszakos incidensek 24%-ában az elkövető is.

A 2022-ben regisztrált incidensek kategóriák szerinti bontásban.

A CST 2022-ben 136 antiszemita incidenst regisztrált a támadás kategóriában, ami 22%-os csökkenést jelent a 2021-es 174-hez képest. Egy további súlyos incidenst a szélsőséges erőszak kategóriájába soroltak, ami súlyos testi sértést vagy életveszélyt jelent. Ez a 137 erőszakos incidens együttesen az összes erőszakos incidens 8%-át teszi ki, ami megegyezik a 2021-es rekordmagas aránnyal.

A szervezet 2022-ben 74 zsidó tulajdon megrongálásáról és meggyalázásáról kapott bejelentést, ami 10%-os csökkenést jelent a 2021-es 82-höz képest. 101 közvetlen antiszemita fenyegetés történt, ami 29%-os csökkenést jelent a 2021-es 143 ilyen jellegű incidenshez képest. Az antiszemita irodalmi művek megjelenéséhez köthető incidensek száma 2022-ben 9 volt, ami eggyel kevesebb a 2021-es adatokhoz képest.

A CST 920 antiszemita incidenst regisztrált Nagy-Londonban, ami 27%-os csökkenést jelent a 2021-ben jelentett 1259 incidenshez képest. Manchesterben ugyanez a mutató 210 volt, ami 26%-os csökkenést jelent a 2021-es 284-hoz képest. A szervezet öt kivételtől eltekintve az ország összes rendőrségi körzetében azonosított legalább egy antiszemita incidenst.