Magyar javaslat alapján harcol az antiszemitizmus ellen a Régiók Bizottsága

A testület elfogadta Karácsony Ádám raportőr antiszemitizmus elleni küzdelemről és a zsidó élet előmozdításáról szóló EU stratégiájához benyújtott véleményét.

Az Európai Unió helyi és regionális képviselőinek közgyűlése elfogadta az európai antiszemitizmus visszaszorításáról és az európai zsidó élet előmozdításáról szóló stratégiájáról alkotott véleményét. A dokumentum nagy többséggel történő megszavazása ráadásul magyar siker is: azt Karácsony Ádám, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójának tagja, a Pest Megyei Önkormányzat alelnöke terjesztette elő.

Az 1994–ben létrehozott Régiók Európai Bizottsága az EU helyi és regionális képviselőinek közgyűlése, amely a különböző szintű önkormányzatokat közvetlenül képviseli az EU intézményi keretében. A képviselők az EP–hez hasonlóan politikai csoportokban végzik munkájukat.

A dokumentum az oktatási, kulturális és szociális kérdésekben szerzett tapasztalatokra támaszkodva a zsidósággal szembeni diszkrimináció és az antiszemita attitűdök elterjedésének kérdésével foglalkozik az EU tagállamaiban, hozzájárulva a zsidó közösségek védelmét célzó, szélesebb körű európai stratégiához.

„Az elmúlt években újból megnőtt az antiszemita fanatizmus, a retorika és a támadások száma, és sok zsidó ember arról számolt be, hogy már nem érzi magát biztonságban saját városában. Ez az Izraelbe irányuló kivándorlás nagymértékű növekedésében és a történelmi zsidó közösségek fogyatkozásában tükröződik Európa-szerte”

– írja az ECR–frakció a döntés indoklásáról.

„Az antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló új uniós stratégia helyesen hivatkozik a helyi tanácsok és regionális közösségek olyannyira szükséges támogatására, amely lehetővé teszi számukra, hogy a zsidó örökség megőrzését célzó politikákat hajtsanak végre, és felhívják a figyelmet a helyi zsidó életre, kultúrára és hagyományokra” – hangsúlyozta beszédében a magyar politikus.

A legnagyobb figyelem azonban az oktatás területére irányult, ezzel kapcsolatban Karácsony úgy nyilatkozott: „Bár az oktatás a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik, úgy vélem, az oktatás területén van lehetőség egy páneurópai kezdeményezésre az antiszemitizmus elleni küzdelem érdekében, és hatékonyabb lépések megtételére a zsidókkal szembeni előítéletek lebontása érdekében.”

Az elfogadott dokumentum hangsúlyozza, hogy

„a zsidó kultúra az európai kultúra szerves része, és hogy a zsidó kulturális örökséget védeni kell az EU városaiban és régióiban, illetve oly módon kell népszerűsíteni, hogy az arra ösztönözze az európaiakat, hogy a zsidó kulturális örökséget az európai kultúra és életmód fontos részének tekintsék és ekként értékeljék. Fel kell hívni a figyelmet a zsidó élet évezredes hagyományaira és arra a számtalan fontos hozzájárulásra, amelyekkel a zsidó vallású vagy zsidó hátterű emberek közös társadalmunkat és kultúránkat gazdagították.”

Ugyancsak fontos megállapítása a testület által megszavazott előterjesztésnek, hogy egyetértenek azzal, hogy „a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) által meghatározott antiszemitizmus-definíciónak kellene egységes iránymutatásként szolgálnia a tagállamok és hatóságaik számára az antiszemita mintáknak és az antiszemitizmus különböző formáinak azonosításához.”

Karácsony Ádám munkáját szakértőként Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány titkára segítette.