Alaptörvényben rögzített jogokat támad a Mi Hazánk Mozgalom

A Mi Hazánk Mozgalom valójában az Alaptörvényünket és annak a részét képező Nemzeti Hitvallásunkat támadja – olvasható a Tett és Védelem Alapítvány közleményében.

A Mi Hazánk Mozgalom szélsőjobboldali párt a kóservágás betiltásáért száll síkra. Az állatvédelmet tűzik zászlajukra, akárcsak a szellemi elődök 1933-ban, de nyilvánvalóan kizárólag az antiszemitizmus vezeti őket. Európai Unió ellenes politikai mozgalomként az Európai Bíróság ítéletére hivatkoznak, úgy, hogy annak lényegét és messzeható következményeit feltárni elmulasztják. Mind a magyar, mind a világsajtó öles szalagcímekkel számolt be arról két éve, hogy az Európai Bíróság nem talált kivetnivalót a kóservágást betiltó belga jogszabállyal kapcsolatban. Azt azonban nem árt tudni, hogy az Európai Unió vonatkozó normája kifejezetten engedélyezi a vallási szertartások által előírt különleges vágási módszerek alkalmazását, ennek megfelelően a kóservágást is. Mivel a kérdés érinti a vallásszabadságot, valamint a vallás és a hit szertartásokkal való kifejezésre juttatását, így az uniós jog a tagállamokra bízza az esetleges korlátozásokkal kapcsolatos döntést. Az Európai Bíróság lényegében ezt mondta ki, nem pedig a kóservágást tiltotta be. Innentől kezdve pedig az adott tagállam alkotmányos kultúrája lesz a döntő.

Magyarország Alaptörvénye alapján mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja azt, hogy vallását mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon kinyilvánítsa. Nemzeti Hitvallásunk pedig elvi éllel mondja ki, hogy MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.

Ennek megfelelően hazánkban – mely Belgiummal ellentétben – maximálisan tiszteletben tartják a vallási hagyományokat, kizárólag abban az esetben kerülhet sor a kóservágás betiltására, ha Alaptörvényünk fent idézett alapvető rendelkezései semmivé lesznek. Erre pedig, a Mi Hazánk Mozgalom legnagyobb bánatára, nem fog sor kerülni.

Szalai Kálmán

titkár

Tett és Védelem Alapítvány