Ne engedjük a barbár gyilkosok éljenzését Magyarországon!

A Tett és Védelem Alapítvány megütközve szembesült azzal, hogy egy palesztinbarát szervezet péntek délután négy órára gyűlést jelentett be a Külügyminisztérium elé. „Állj ki Gázáért és bátor embereiért!” olvasható a meghívóban.

Az elvetemült terrorakció után lefejezett csecsemők, elrabolt gyerekek, megerőszakolt nők, meggyalázott holttestek, és eddig 1300 lemészárolt ártatlan áldozat és az el nem múló gyász maradt.

Magyarország az elmúlt évtizedben következetesen kiállt a magyar zsidóság és Izrael állam mellett. Szemben számos nyugat-európai országgal, ahol ezrek, tízezrek ünnepelték és éljenezték a palesztin tömeggyilkosokat, addig Magyarországon ilyentől soha nem kellett tartani.

Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai eszközök, időtartama miatt – alkalmas mások magán- és családi életének védelméhez való jogának, otthonának, emberi méltóságának, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére, vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogának korlátozására.

Megítélésünk szerint a gyűlés a magyar zsidóság, mint vallási közösség méltóságát sérti, lévén a gyűlés burkoltan egy olyan terrorcselekmény melletti kiállásra hív fel, melynek sértettjei nagyrészt pusztán zsidó vallásuk okán váltak áldozatokká.

Ezért kérjük a magyar kormányt és a jogkörrel rendelkező szerveket, hogy ne engedélyezzék a zsidó közösségek méltóságát sértő és fizikai biztonságát súlyosan veszélyeztető megmozdulást.

Tett és Védelem Alapítvány