Növekszik az antiszemita toposzokban való hit az Egyesült Államokban

A Hamász tavaly októberi terrortámadása óta az Egyesült Államokban is érezhetően megnőtt az antiszemita incidensek száma és aránya, ezért döntött úgy az amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL), hogy felméri az USA-ban jelenlévő antiszemitizmus jellemzőit és összefüggéseit. A január 5. és 18. között 4143 amerikai megkérdezésével elvégzett közvélemény-kutatás hibahatára 1,5 százalék. 

A felmérés főbb eredményei: 

Az antiszemita toposzokba vetett hit növekszik és élen járnak ebben a tendenciában a fiatalabb generációk:

 • 2022 és 2024 között az amerikaiak által támogatott átlagos zsidóellenes toposzok száma 4,18-ról 4,31-re emelkedett 14-ből. Az eredeti 11 kijelentés alapján az antiszemita toposzokkal való egyetértés aránya a 2022-es 20%-ról  24%-ra emelkedett 2024-ben. 
 • A fiatal amerikaiak gyakrabban hajlamosak az antiszemita toposzokkal egyetérteni, ezt mutatja, hogy a milleniálok2 értenek egyet átlagosan a legtöbb antiszemita toposszal: 5,4-gyel. Őket követi a Gen Z 5-tel, harmadik a Gen X 4,2-vel és végül a baby boomerek 3,1-gyel.
 • Az amerikaiak több mint 42%-a olyan barátokkal/családtagokkal rendelkezik, akik nem kedvelik a zsidókat vagy elfogadhatónak tartják, hogy egy közeli családtag támogassa a Hamász-t (27,2%)

Az összeesküvés alapú gondolkodás és a társadalmi dominanciaorientáció (SOD) nagy szerepet játszanak a zsidóellenes gondolkodásban:

 • Az összeesküvés-elméletek hitének erős összefüggése van az antiszemita attitűdökkel. Azok, akik leginkább hisznek az összeesküvés-elméletekben, átlagosan több mint kétszer annyi antiszemita toposzt támogatnak, mint azok, akik kevésbé hajlanak az ilyen elméletekre. Az antiszemita hiedelmek szorosan kapcsolódnak a társadalmi dominanciaorientációhoz. Azok, akik hisznek abban, hogy bizonyos csoportok alacsonyabb rendűek másokhoz képest, 3,6-szor valószínűbben támogatják az antiszemita toposzokat, mint azok, akik nem értenek egyet ezzel. Hasonlóan, akik úgy vélik, hogy a világ problémái az elnyomottak és az elnyomók közötti harcról szólnak, 2,6-szor valószínűbben támogatják az antiszemita toposzokat, mint azok, akik nem osztják ezt a nézetet. 

Az amerikaiak szignifikáns része vall Izrael-ellenes nézeteket, de emellett egyetértenek Izrael állam létjogosultágával.

 • Az izraeli termékeket elutasítók 3,4-szer gyakrabban kerülnek az antiszemita toposzok legfelső kvartilisébe.. 
 • Akik szerint a zsidóknak nincs joga a független országhoz, 3,7-szer gyakrabban kerülnek az antiszemita toposzok legfelső negyedébe. 
 • Azok, akik úgy vélik, hogy az izraeliek a lehető legtöbb szenvedést akarják okozni a palesztinoknak, 4,6-szor gyakrabban tartoznak az amerikaiak leginkább antiszemita csoportjába. 

 2019 óta újra szignifikánsan emelkedik azok aránya akik a 11-ből legalább 6 antiszemita toposszal egyetértenek. 

Az antiszemita toposzokba vetett hit átlagos száma  4,18-ról 4.31-re emelkedett. Az amerikaiak által legtámogatottab antiszemita toposzok esetében az első helyezett nem feltétlenül negatív visszhangú, azonban egyértelmű előítélet. A második már kapcsolódik a túlzott gazdasági befolyáshoz és gazdasági homofíliához. 

 Akiknek a közvetlen közelében sok az  antiszemita, azok maguk is hajlamosabbak az antiszemita toposzokba vetett hitre. 

                 

Megfordulnak a korábbi tendenciák: már nem az idősebb generációk, hanem a fiatalabbak (milleniál, a Z generáció tagjai) vallanak inkább antiszemita nézeteket. A milleniálok értenek egyet átlagosan a legtöbb antiszemita toposszal: 5,4-gyel. Őket követi a Gen Z 5-tel, harmadik a Gen C4,2-vel és végül a baby boomerek 3,1-gyel. 

  

Egyértelműnek tűnhet, de fontos megjegyezni, hogy igen erős korreláció, mutatkozik a konteókba vetett hit és az antiszemitizmus mértéke között.  Minél inkább mondható valaki konteósnak, annál nagyobb eséllyel hisz az antiszemita toposzokban. A növekedés majdhogynem lineáris.

A szociális dominancia orientációban hívők (SDO) azok, akik szerint egy adott társadalmi csoport hierarchikusan magasabb szinten áll a másiknál, azaz létezik alá-fölé rendeltség a társadalomban.  

A magas SDO átlagot produkálók nagyobb eséllyel osztanak antiszemita nézeteket, azoknál,  akik nem hisznek a társadalmi hierarchiában. Minél magasabb valakinek az SDO indexe, annál nagyobb eséllyel antiszemita.  

Izrael-ellenesség  

Izrael létjogosultságát támogatók aránya még mindig igen magas, azonban újfent fel lehet fedezni egy generációs különbséget: a Z generáció 16,6%-a, a milleniálok 12,2 %-a szeretné Izrael megszűnését és egy önálló Palesztina állam megszületését, míg a két idősebb generáció átlagosan 4%-a támogatja ugyanezt.  

Kicsi, de nem elhanyagolható azok aránya, akik úgy gondolják, hogy Izraelnek nincs létjogosultsága, kb 11,2%. Ezzel szemben a megkérdezettek több, mint egyötöde (21,1%) mutat hajlandóságot az izraeli áruk bojkottálására. Mindezzel együtt kijelenthető, hogy elenyésző az Izraelt illegitim államnak tartók aránya. 

Nagyon magas azon válaszadók aránya, akik valamilyen szempontból démonizálják az izraelieket. Jól mutatja ez, hogy az amerikaiak több, mint 40%-a gondolja, hogy a lehető legnagyobb szenvedést szeretnének az izraeliek okozni a palesztinoknak, és majdnem 36% gondolja azt, hogy az izraeliek eltörölnének minden palesztint a föld színéről. 

 

Jelentős mértéket ölt a konteó alapú Izrael-ellenesség is. 33% gondolja azt, hogy izraeli szervek titokban irányítják az amerikai belpolitikai döntéshozást, illetve 30,4% hiszi azt valamilyen mértékben, hogy az Izraelt támogatók kontrollálják a médiát.  

Újfent azonosítható egy aggodalomra okot adó generációs különbség. A Z generáció több, mint fele, 51,3%-a ért valamelyest egyet azzal az állítással, hogy nem jelentene számára problémát egy Hamász-támogatóval ápolt barátság. A milleniálok esetében az arány 44,5%, a Z generációnál 33,8%, míg a baby boomereknél 25%. Itt fordított arányosság figyelhető meg: minél idősebb valaki, annál kevesebb az esélye, hogy egyetértsen ezzel az állítással.  

Az eredményekből kiderül, hogy az Izrael-ellenes válaszadók nagy eséllyel tartoznak a leginkább zsidóellenes (felső negyed) társadalmi csoportba.

Például azok, akik szerint izraeli szervek titokban manipulálják az amerikai döntéshozatalt, azok az átlagnál 7,5-ször nagyobb eséllyel kerülnek az amerikai lakosság legantiszemitább 25%-ba. 

Végül nem elhanyagolható, bár elég evidensnek tűnik, hogy azok, akik az izraeli politikával kapcsolatos kérdésekre ellenséges álláspontot foglaltak, általában több antiszemita toposzt támogattak. Azok, akik ellenzik az Izraelnek nyújtott katonai segítséget, átlagosan 5,4 toposzt támogattak, míg azok, akik támogatták, átlagosan 3,7-et támogattak. Azok, akik bojkottálják valamilyen formában az izraeli árukat átlagosan 6,1 és 6,2 toposzt támogattak. 

Konklúziók  

 • A kutatók egyre aggasztóbb antiszemitizmus-állapotot találtak az Egyesült Államokban.
 • Az antiszemita és Izrael-ellenes álláspontok magasak.
 • Minél valószínűbb, hogy valaki negatív érzéseket táplál Izrael iránt, annál valószínűbb, hogy hisz az antiszemita toposzokban.
 • A társadalmi hálózatok és normák egyre inkább az antiszemitizmus növekvő elfogadása felé mutatnak.
 • Magas generációs különbségek vannak: a Z generáció és a milleniálok jóval hajlamosabbak az antiszemitizmusra és Izrael démonizálására, mint az idősebb generációk.

Módszertan  

A kéthetes internetes kutatást a Qualtrics végezte. A mintában kissé felülreprezentált volt a 18-26 év közötti korosztály amiatt, hogy a lehető legrészletesebb betekintést kapjanak a kutatók ebbe az életkori kategóriába.  Ahol szükséges volt, a súlyozták az értékeket a reprezentativitás érdekében, a népszámlálási adatok alapján.