A Bukaresti Tudományegyetem visszavonta a háborús bűnökért 1946-ban kivégzett Ion Antonescu marsall díszdoktori címét

Visszavonja a Bukaresti Tudományegyetem (UB) a háborús bűnökért 1946-ban kivégzett volt román diktátor, Ion Antonescu marsall díszdoktori címét – közölte az MTI az oktatási intézmény közleménye alapján. 

Az UB szenátusa a döntés indoklásában kifejtette: a halálos ítéletet 1946. május 17-én kimondó bukaresti népbíróság a szövetséges hatalmak ellenőrzése alatt működött, és a náci Németország, valamint a fasiszta Olaszország vezetőit felelősségre vonó törvényszékek rendszeréhez tartozott.

Ion Antonescu a bukaresti német nagykövet és Horia Sima, a Vasgárda vezetője társaságában egy 1940-es őszi felvonuláson

Másfelől autokrata kormányzása idején Antonescu számtalan alkalommal fejezte ki határozott antiszemita meggyőződését, és – ha nem is lehet az áldozatok számát pontosan meghatározni – a romániai holokausztot tanulmányozó nemzetközi bizottság arra a következtetésre jutott, hogy

Antonescu kormányzása idején a román ellenőrzés alatt lévő területeken megölt román és ukrán zsidók száma 280 ezer és 380 ezer közöttire tehető, az áldozatok számához pedig hozzá kell még adni a Transznisztriába (a Dnyeszter folyón túli területekre) deportált 25 ezer roma többségét.

Mivel nem fér kétség ahhoz, hogy Antonescu marsallt felelősség terheli a besszarábiai, bukovinai és transznisztriai zsidók megsemmisítésében, az ő esetére is alkalmazható a jelképes egyetemi címek szabályzatának azon előírása, amely szerint a kitüntetés visszavonható, ha az illetőt jogerősen elítélik emberiesség elleni bűncselekményekért – részletezte az UB közleménye.

Döntésekor a szenátus azt is figyelembe vette, hogy Ion Antonescu az egyetemi autonómia megsértésével, az állam „kondukátorát” övező személyi kultusz megnyilvánulásaként kapta meg 1941-ben a Bukaresti Tudományegyetem díszdoktori címét.

Az UB rögtön az 1989-es rendszerváltást követően Nicolae Ceausescu kommunista diktátor díszdoktori címét is visszavonta. Szerdai határozata kiegészítéseként az egyetem úgy döntött: bizottságot hoz létre, amely megvizsgálja, vállalhatók-e a mostani erkölcsi normák alapján azok a díszdoktori címek, amelyeket a romániai totalitárius rendszerek idején adományozott az intézmény.