Zsidókra emlékeztette munkatársait

Tett és Védelem Alapítvány

Tett és Védelem Alapítvány

A Tett és Védelem Alapítvány önkéntesei a hét minden napján 24 órában működtetett Forró drót szolgálat keretében fogadják azoknak az antiszemita megnyilvánulás kapcsán sérelmet szenvedett embereknek a hívásait, akik segítségre szorulnak. Mint alapító dokumentumaikban is leszögezik, az öntudatos zsidó identitás elmaradhatatlan része a közösséghez tartozás. Ez pedig nem merülhet ki kizárólag vallásgyakorlásban és spirituális megélésben. Legalább ilyen fontos a hovatartozás, a közösségi háló, az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van hová fordulni baj esetén.

A zsidósága miatt nehéz helyzetbe kerülő, előítélet, vagy diszkrimináció miatt hátrányt szenvedő ember az élet minden területén szerezhet szomorú tapasztalatokat. Legelkeserítőbb azonban, ha a munka világában ér valakit méltánytalanság, hiszen emberek, családok megélhetése kerülhet veszélybe egy felmondás, vagy egy munkahely elvesztése miatt.

Ez történt egy fiatal hölggyel is, akit egy nemzetközi pénzintézetnél újonnan elfoglalt állásából bocsátottak el, mivel íróasztalát saját maga által készített rajzzal, egy izraeli zászlóval díszítette. A képet ugyan a hölgy főnöke utasítására azonnal eltávolította, mert meg akarta tartani a munkáját, de már késő volt. A munkáltató úgy vélte, alkalmazottjában nincs empátia: nem volt joga elrontani munkatársai közérzetét azzal, hogy izraeli zászlót kellett látniuk, amivel zsidókra és Izraelre emlékeztette őket.

Az elbocsátott munkavállaló a TEV jogsegélyszolgálatához fordult. Az Alapítvány jogászai keresetlevéllel fordultak az illetékes bírósághoz, amelyben az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve ide vonatkozó jogszabályai értelmében az egyenlő bánásmód sérelmére és közvetlen diszkriminációra hivatkozva kártérítést kértek, mivel kimutatható volt, hogy a munkáltató – egyébként szabályszerű – felmondása összefüggésben állt a dolgozó zsidóságával, vallásával, ezért felmondó határozata a joggal való visszaélés tilalmát sértette. A panaszos egyébként érthető módon nem kérte, hogy vegyék vissza állásába, csak kártérítésre tartott igényt elmaradt jövedelme miatt. Ezt végül teljes egészében meg is kapta, mivel a nemzetközi pénzintézet a kereset benyújtása után jelentkezett, és egyezséget, peren kívüli megállapodást kért.

Az Alapítvány jogi képviselője szerint sok sérelem történik a munka világában, de az emberek csak ritkán mernek lépéseket tenni jogaik érvényesítése érdekében. Különösképp így van ez diszkrimináció esetében. Nem szívesen konfrontálódnak a munkáltatókkal, viszont nagy segítség, ha adva van egy civil szervezet, amely képviseli a sértetteket. Tapasztalatok szerint nem szívesen fordulnak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz sem, a TEV viszont eredményesen támogatja a hozzá fordulókat.

A hölgy az eset után valószínűleg elhagyja az országot, azt tervezi, Izraelbe megy. Az elnyert kártérítési összeg egy részét – mint elmondta – jótékonysági célokra fordítja, az általa látogatott zsinagógának adományozza.