Nem csökkent az antiszemita gyűlölet-bűncselekmények száma Magyarországon sem

TEV_éves_jelentés_2014-page-001

A téma legjelentősebb nemzetközi konferenciáján ismerteti a Tett és Védelem Alapítvány 2014-es elemzését a hazai antiszemita incidensekről.

A világ antiszemitizmus ellenes szervezeteinek vezetői a kormányzati szerepvállalások újradefiniálást sürgetik

Magyarország is képviselteti magát a május 12. és 14. között több mint ötven ország részvételével megrendezésre kerülő Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Globális Fórumán. A kétévente összehívott fórum az idén ötödik alkalommal került megvalósításra. A rendezvényen többek között bemutatásra kerül a Tett és Védelem Alapítvány elemzése is, mely a hazai antiszemita indíttatású gyűlölet-bűncselekményeket és incidenseket vizsgálja.

Az Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Globális Fórumon (Global Forum for Combating Anti-Semitism – GFCA) több mint 800 küldött vesz részt összesen 51 országból így egyértelműen ez a legnagyobb ilyen jellegű esemény a világon. A Jeruzsálemben megrendezett rendezvény célja, a világban tapasztalható antiszemitizmus mértékének vizsgálata, illetve a hatékony kormányzati és civil fellépés lehetőségeinek megismertetése és megismerése. Magyarországról a magasszintű kormányzati képviselet és érdeklődő civilszervezetek mellett szakmai résztvevőként a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) vezetője Bodnár Dániel kuratóriumi elnök és az Alapítvány kutatóintézetének ügyvezető igazgatója Szalai Kálmán vesz részt az eseményen.

Az elmúlt év eseményei újra rávilágítottak arra, hogy 70 évvel a második világháborút követően az antiszemita hátterű támadások megszűnésére és felszámolására irányuló előfeltevéseink nem igazolódtak be.  Az európai tendenciák ezzel pontosan ellenkező képet mutatnak: az elmúlt években a zsidó közösségek, zsinagógák, iskolák és egyének elleni támadások száma megnőtt. A közismert terrorcselekmények (Párizs, Brüsszel, Koppenhága) mellett számtalan további támadás érte a zsidó közösségeket a tavalyi évben is, ráadásul Európa egyes részein a zsidóság vallási szokásait érik korlátozások a jogalkotás oldaláról.

A konferencia két központi témájának a globális kommunikációs felületek elterjedésének és az antiszemitizmus világszintű növekedésének kapcsolatát illetve az antiszemitizmus elleni küzdelemben újradefiniálandó kormányzati szerepvállalást választották idén. A TEV szakemberei mindkét témában európai szinten is meghatározó eredményeket értek el az elmúlt években, melyekről a konferencián számolnak be.

2014-es elemzésük egyebek mellett  kimutatta, az egy évvel ezelőtti adatokkal összevetve, hogy antiszemita gyűlöletcselekmények száma szomorúan magas szinten stagnál, mivel mind az esetszám, mind az egyes esetek súlyosságát tekintve közel azonos eredmények születtek 2013-hoz viszonyítva. A legtöbb esetben a tényállás a nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadása, kétségbe vonása vagy jelentéktelen színben való feltüntetése, illetve a közösség elleni uszítás volt a vizsgált esetek közül. Mindez a tapasztalat fontos feladatok elé állítja a kérdéssel foglalkozó civil és kormányzati szereplőket egyaránt.

Action and Protection Foundation to present analytic survey of anti-Semitic incidents in Hungary during 2014 at the most important international conference in the field

Leaders of the organizations combatting anti-Semitism around the world urge redefinition of roles undertaken by governments

Hungary was also present at the Global Forum for Combatting Anti-Semitism held between 12 and 14 May with the participation of over fifty countries. The biannual event was convened for the fifth time this year. It will provide a forum for the presentation of Action and Protection Foundation’s analytical report, which surveys hate crime and incidents of anti-Semitic motivation in Hungary.

A biannual event, the Global Forum for Combating Anti-Semitism (GFCA) hosts over 800 participants from a total of 51 countries, unarguably making it the largest event of this kind globally. The aim of the event organized in Jerusalem is to examine the levels of anti-Semitism prevalent around the globe, and to find and raise awareness of opportunities for effective government intervention and civil action. On behalf of Hungary, apart from high-level government representation and concerned civil organizations, Action and Protection Foundation (TEV) will be participating in the conference as expert contributors, represented by Chairman of the Board of Trustees, Dániel Bodnár and Executive Director of the research institute of the Foudnation, Kálmán Szalai.

Events of the past year have once again demonstrated that unfortunately expectations with regard to a cessation and elimination of anti-Semitic attacks have not been born out even 70 years after the Second World War. Tendencies on a European scale show a perspective to the contrary: the number of attacks on Jewish communities, synagogues, schools and individuals has grown over recent years. Beyond the widely known terror attacks (Paris, Brussels, Copenhagen), innumerable attacks have been made upon Jewish communities this past year. Moreover, in particular, some Jewish religious traditions have been constrained by legislation in certain parts of Europe.

The two main themes of the conference selected this year were the link betweeen the spread of global communications platforms and the growth of anti-Semitism worldwide, along with redefinition of the roles to be undertaken by governments in combatting anti-Semitim. In both fields, over the last few years TEV experts have arrived at findings that are decisive on a European scale, findings that are to be presented at the conference.

 The report on the survey of Hungary for 2014 demonstrated, amongst others, that in comparison to data from the previous year the number of anti-Seimitic hate incidents have stagnated at an unfortunately high level, since both in terms of the number of cases and the weight of the cases registered, nearly identical results were observed in 2013. In most of the cases, breaches of provisions for the offences of public denial, calling into question, or trivialization of the crimes of the National Socialist regime, and incitement against a community were registered. The empirical results call for significant tasks to be undertaken by both civil and government actors in the field.