Háromnapos hivatalos látogatáson brüsszeli döntéshozókkal tárgyalt a TEV és az ATID küldöttsége

IMG_3035-1A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) és az ATID (jelentése jövő) ifjúsági szervezet október közepén Brüsszelbe utazott, ahol ellátogattak az Európai Parlamentbe. A delegáció vezetője Szalai Kálmán, a TEV titkára volt, az ATID-ot Kovács Gergő vezette.
A látogatás fő célja az európai parlament legfontosabb intézményeinek megismerése, illetve a vendéglátók tájékoztatása volt a zsidó közösségeket érintő legfontosabb témákról, valamint a TEV antiszemitizmussal kapcsolatos monitoringja által mért aktuális adatokról.  E tanulmányút keretében megtekinthették, hogyan működik a döntéshozók munkája a brüsszeli ülések székhelyén (az európai parlament jellemzően Strassbourgban dolgozik, de kisebb horderejű tanácskozásokat inkább a belga fővárosban tartanak), megismerkedhettek a viták, felszólalások, szavazások, tolmácsolások menetével. A fiatalok örömmel vettek részt a programban, hiszen számukra egyedülálló lehetőség volt megismerni az európai döntéshozók munkájának helyszínét, és széleskörű tájékoztatást kapni az európai parlament működéséről. A siker azonban kölcsönös volt, a vendéglátók sem üdvözölhettek még zsidó diákcsoportot, vagy antiszemitizmus ellen fellépő civil szervezetet az intézmény falai között.
 
A delegáció magyar képviselőket is felkeresett, elsőként Újhelyi Istvánt, az EP Szocialista IMG_3009és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportjának tagját, aki bemutatkozása során beszámolt az Izraeli Magyar Baráti Társaságban végzett tevékenységéről. Elmondta, parlamenti alelnökként is mindig aktívan és harcosan fellépett a gyűlöletbeszéd ellen. A csoport kérdésére, miszerint mi a véleménye a palesztinok melletti szolidaritásra felhívó és az izraeli termékeket bojkottáló BDS mozgalomról illetve a migrációs válságról, elmondta, személy szerint ő mindig is kiállt Izrael mellett. Véleménye szerint azonban Izrael politikai bírálatát és az antiszemitizmust szét kell választani egymástól. A migrációs válsággal kapcsolatosan kijelentette, összeurópai megoldásra van szükség az összes tagország összefogásával és részvételével.
IMG_3017A látogatók tárgyaltak Szájer Józseffel, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának alelnökével is, aki meghatározó szerepet vállalt az új magyar alaptörvény, azon belül a gyűlöletcselekmények megítéléséről szóló részek megszövegezésében. A megbeszélés során a TEV jogi szakértője felhívta figyelmét arra, hogy diszharmónia mutatkozik a gyűlöletcselekményekkel kapcsolatos európai kerethatározat, és a Magyarországon adaptált szabályozás között, a gyűlöletre illetve az erőszakra való uszítás vonatkozásában a hazai jogalkalmazói gyakorlat kizárólag az utóbbit szankcionálja. A politikus ígéretet tett arra, hogy utánanéz a kérdéses pontoknak, és lehetőségeihez képest megteszi a szükséges lépéseket.
 
A tárgyalásokat követő városnézés során a fiatalok találkoztak Jonathan Biermannal, az Uccle kerület alpolgármesterével, aki elmondta, körzetében olyannyira aggasztóvá vált már a közbiztonság helyzete, hogy a helyi zsidó közösség tagjai immár külföldön keresnek iskolát gyermekeik számára, mert félnek az utcára kimenni. A zsidók elleni gyűlöletcselekmények elkövetői kizárólag a muzulmán közösség tagjai közül kerülnek ki. A baloldali önkormányzati politikus ennek okát az uniós integrációs politikák sikertelenségében látja, a megoldás útját azonban úgy véli, továbbra is az integrációban, illetve az integrációs folyamatok javításában kell keresni. 
 
IMG_3027-1A program második napján a csoport ellátogatott az AJC’s Transatlantic Institute (American Jewish Community) székhelyére, ahol a vendéglátók az uniós politikai döntéshozatalról adtak tájékoztatást a vendégeknek. A delegáció a Jobbik tevékenységéről és a magyarországi szélsőséges politikai és társadalmi jelenségekről számolt be, illetve ismertették az antiszemitizmus monitoringgal kapcsolatos munkájuk során tapasztalt tendenciákat és folyamatokat.
 
Találkoztak továbbá Lopez Aguilar-ral az EP Antiszemtizmussal foglalkozó munkacsoportjának vezetőjével is, valamint Niedermüller Péterrel, ugyanezen munkacsoport tagjával, aki egyébként a delegáció kiutazásának lehetőségét megszervezte. A megbeszélés során a spanyol politikus a BDS mozgalomról úgy vélte, IMG_3018pusztán fogyasztóvédelmi kérdés, utalva arra, hogy a mozgalom a nyugati parti területeken készült termékek külön címkézését követeli. A delegáció azon véleményének adott hangot, mely szerint a BDS tevékenysége nem merül ki ennyiben, fellépésük nem a fogyasztóvédelem keretében történi, hanem a modernkori antiszemitizmus egy új, 21. századi megjelenési formája. Az ellenvetésre a munkacsoport vezetője a sokszor hallott elvet hangoztatta, miszerint Izrael bírálata nem antiszemitizmus, illetve hivatkozott arra is, hogy Netanjahu szereplése nem mindig rokonszenves az uniós közvélemény számára. 
 
Az utazás méltó befejezéseként, a harmadik nap délutánján a küldötteknek alkalmuk nyílt részt venni egy az Open Society European Policy Institute (OSEPI), a DEMOS UK és a Political Capital Institute által közösen szervezett panel beszélgetésen, mely a „Politikai erőszak: online és offline” címet viselte. A konferencia témája annak a nemrégiben készült tanulmánynak a megvitatása volt, amely az erőszak radikalizálódását mutatta ki Magyarország és az Egyesült Királyság fiatalságának körében, illetve a rendészeti stratégiák és intézkedések szerepét vizsgálta. 
 
A delegáció vezetője, Szalai Kálmán hazatérve azt hangsúlyozta, az út igen hasznos volt, mert egy zsidó ifjúsági szervezet számára lehetővé tette, hogy a fiatalok megismerjék a jövőjüket befolyásoló lényeges döntések meghozatalának helyszínét. Ez pedig elengedhetetlenül fontos. A kezdeményezés egyedülálló volt, de folytatódik, és a jövőben is lesz még lehetőség kitekintésre, tapasztalatszerzésre.
IMG_3041-1