Feljelentés Ifj. Hegedűs Lóránt ellen

Tett és Védelem Alapítvány

Sajtóközlemény

A Tett és Védelem Alapítvány feljelentést terjesztett elő Ifj. Hegedűs Lóránttal szemben az illetékes hatóságnál

Budapest -Feljelentést terjesztett elő a Tett és Védelem Alapítvány ifj. Hegedűs Lóránt ellen, egy általa kezdeményezett rendezvény felhívása miatt. A református lelkész a Budapesten megrendezésre kerülő Zsidó Világkongresszus idejére a Szabadság téri Hazatérés temploma elé „antibolsevista és anticionista népgyűlésre” hívta az embereket.
A kuruc.info radikális internetes portálon közzétett felhívásában olyan, a zsidó közösség méltóságát sértő kijelentésekre ragadtatta magát, mint a „judeobolsevik terror” és a hazai zsidó közösség tagjait ettől való elhatárolódásra szólította fel. Szomorúnak találjuk azt, hogy egy megbecsült történelmi egyház nevében és képviseletében is felszólaló lelkipásztor íly alantas üzenetet közvetít hívei és mások felé, mellyel álláspontunk szerint ifj. Hegedűs Lóránt átlépte a büntetőjog határát. Követendőnek tekintjük a Magyarországi Református Egyház országos esperes-gondnoki értekezletének nyilatkozatát, melyben elhatárolódnak lelkésztársuk kezdeményezésétől.

Álláspontunk szerint Ifj. Hegedűs Lóránt felhívása megsértette a közösségeknek az Alaptörvény Negyedik módosításában biztosított jogát a méltóság védelméhez, ezért felkértük a hatóságokat, hogy ne adjanak teret a nyilvánvaló provokációnak és a Magyarországot lejárató gyűlöletkeltő megmozdulásnak. Ezzel párhuzamosan ifj. Hegedűs Lóránttal szemben feljelentést terjesztettünk elő az illetékes hatóságnál.

Bodnár Dániel
Kuratóriumi Elnök
Tett és Védelem Alapítvány