A Tett és Védelem Alapítvány a hatóságokhoz fordul az újabb zsidóellenes provokáció ügyében

Tett és Védelem Alapítvány

Sajtóközlemény

A Tett és Védelem Alapítvány a hatóságokhoz fordul a nyílt provokációnak tekinthető rendezvény ügyében

Budapest -A Tett és Védelem Alapítvány nevében ezúton kérem a hatóságokat, hogy ne adjanak teret ifj. Hegedűs Lóránt által szervezett „antibolsevista és anticionista népgyűlés”-nek, amely véleményünk szerint nem más, mint a hazai és nemzetközi zsidó közösség, valamint Izrael Állam elleni provokáció.

A Szabadság téri Református templom lelkipásztora a Zsidó Világkongresszus Magyarországon rendezett tisztújító gyűlése idejére hirdetett anticionista és antibolsevista megmozdulást temploma elé, amellyel a kongresszus ellen kíván tiltakozni. Felhívásában olyan, a hazai zsidó közösség méltóságát sértő kijelentésekre ragadtatja magát, mint a „judeobolsevik terror”, valamint a szélsőségesen Izrael ellenes kitételek, amelyekben népirtással vádolja Izrael államot.

A magyar Alaptörvény negyedik módosítása egyértelműen deklarálja a közösségek méltóságának védelmét, mint a személyes méltósággal egyenértékű alapjogot. Kérjük az illetékes szerveket, hogy a hatályos törvények, valamint az Alaptörvény szellemiségének jegyében tegyenek meg mindent az újabb antiszemita provokáció megfékezésére.

Örömmel üdvözöljük a Magyarországi Református Egyház országos esperes-gondnoki értekezletének nyilatkozatát, amelyben elhatárolódtak lelkésztársuk, ifj. Hegedűs Lóránt nyílt provokációnak tekinthető rendezvényétől. Ahogy más szervezetek tiltakozásából is világosan kiderül: ifj. Hegedűs Lóránt provokatív és Magyarországot lejárató akciója nem csak a zsinat állásfoglalásaival ellentétes, hanem minden józanul gondolkodó honfitársunk véleményével is. Úgy gondoljuk, az ilyenfajta szélsőséges gyűlölet és provokáció ellen a magyarországi egyházaknak is egyértelműen és egyhangúan kell fellépnie.

Bodnár Dániel

Tett és Védelem Alapítvány

Kuratóriumi Elnök