Az ‘anticionista’ tüntetés betiltását kérik a református vezetők

BölcskeiBölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke nyitotta meg Budapesten az országos esperes-gondnoki értekezletet, amelyen a 27 református egyházmegye elnökségei és a négy egyházkerület püspökei, főgondnokai vettek részt – tudatja a református egyház elnökségének szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye.

Az értekezlet „a jelenlévők elbeszélései és a közelmúlt közéleti fejleményei alapján” időszerűnek találta az Egyházak Világtanácsa 1948. évi alakuló nagygyűlése témáját: a világ zűrzavara és Isten rendje. „Ez a zűrzavar kiabál körülöttünk ma is” olvasható a közleményben.

A zűrzavar jelent meg az elmúlt napok vandál temetőrongálásaiban, Csengerben és Füzesgyarmaton is.

Az esperes-gondnoki értekezlet ugyanakkor a világ zűrzavarát mutató jelenségnek tartja az ifj. Hegedűs Loránt Szabadság téri református lelkész által kiadott, anticionista tüntetésre hívó nyilatkozatot is. A Magyarországi Református Egyház zsinata – emlékeztet a közlemény – már többször és világosan kiadott állásfoglalásaival ez a nyilatkozat, a meghirdetett akció mereven ellentétes. Az értekezlet az egyház és az ország egésze szempontjából nyugtalanítónak és károsnak tartja ezt a jelenséget.

 

A jelenlevő érintettek egyetértésével, az esperes-gondnoki értekezlet kérte a lelkipásztor ügyeiben illetékes Budapest-Északi Református Egyházmegyét, hogy tűzze napirendre ennek az esetnek a megtárgyalását.

Az értekezlet résztvevői – mint olvasható – megnyugvással értesültek arról, hogy az „illetékes hatóságok intézkedése nyomán nem kerülhet sor arra a motoros felvonulásra, amelyet a haláltáborokba hurcolt zsidó embertársainkra emlékező Élet Menete rendezvénnyel egy időpontra szerveztek volna. Hasonló határozottságot és egyértelműséget kérnek az illetékes hatóságoktól a Budapest-Szabadság téri református templom elé a Zsidó Világkongresszus idejére meghirdetett tüntetés megítélésében is”.

 

Népszabadság