A TEV ÜDVÖZLI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ELFOGADÁSÁT

Tett és Védelem Alapítvány

Sajtóközlemény 2013. március 5.

 

Budapest – 2013. február 11-én a parlament elfogadta az állampolgárok alapvető vagyoni és személyi viszonyait szabályozó magánjogi kódexet, az új Polgári Törvénykönyvet, amely külön kiemeli a közösségek méltóságának védelmét. A 2014 márciusában életbe lépő törvény lehetőséget teremt, hogy bárki jogorvoslatot kérjen, amennyiben a nemzeti kisebbséget vagy vallási csoportot, amihez tartozónak vallja magát, gyűlöletbeszéd áldozatává válik.

A Tett és Védelem Alapítvány 2012 végén kezdett kampányba a gyűlöletkeltéssel kapcsolatos jogi környezet tisztázásáért. Az alapítvány üdvözölte a kezdeményezést. Ugyanakkor az alapítvány szakértői felhívták a figyelmet: a törvényi védelem szükséges, de nem elégséges feltétele a közösségek védelmének. Ahhoz, hogy tényleges előrelépés történhessen az egyre romló minőségű közbeszéd ügyében, szükséges, hogy a bírósági gyakorlatban, a jogalkalmazás szintjén is megjelenjen a jogszabály szelleme és betűje pedig alkalmazásra kerüljön.”

Amint arról korábban már hírt adtunk, a negyedik Alaptörvény módosítás tervezetében is szerepel a közösségek méltóságának védelme. A tervezet az emberi méltóság cikkelybe emelve külön említést tesz a közösség méltóságáról, mint az emberi méltósággal összefüggő alapjogról, amelyet nem lehet a véleményszabadságra hivatkozva sérteni. Az új Ptk. erre vonatkozó rendelkezései tehát az Alaptörvény módosítás tervezetétnek szellemiségét hozná le a részlet-szabályozás szintjére.

Bodnár Dániel
Tett és Védelem Alapítvány
Kuratórium  Elnöke

 

Az EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Dr. Köves Slomó vezető rabbi kezdeményezésére, 2012 novemberében hívta életre a Tett és Védelem Alapítványt, mely a romló minőségű közbeszéd, a kirekesztés, az antiszemitizmus táptalaját adó ismerethiány, valamint az atrocitások és törvényszegések elleni erélytelen jogi fellépéssel szemben kíván új alternatívát nyújtani, a pozitív zsidó identitás és a közösségi szerveződés stratégiája mentén. A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett civil szervezet, melynek kurátorai a teológiai és világnézeti önmeghatározásuktól függetlenül, a legfontosabb Magyarországon működő zsidó vallási és kulturális irányultságokat kívánják megjeleníteni, ezzel is szimbolikusan kifejezve, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés mindannyiunk közös ügye. Az Alapítvány kurátorai között vannak a neológiát és ortodoxiát képviselő Mazsihisz, a statsquo/chábád EMIH, a reform irányzatú Szim Salom vezető személyiségei és az irányzatoktól független, de a társadalom elismert tagjaiként számon tartott emblematikus személyiségek egyaránt.