A kuruc.info működését is blokkolhatják a jövőben

BTKA közigazgatási és igazságügyi miniszter által benyújtott törvény alapján a magyar állam hozzáférhetetlenné tehetné azokat a külföldről üzemeltetett oldalakat, amelyeket a bíróság itthon jogszabályellenesnek ítélt. Eddig abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató külföldön volt, nem lehetett leállítani internetes oldalt akkor sem, ha a magyar bíróság úgy ítélte meg, hogy egy tartalom nem felel meg a magyar törvényeknek.

A 2012. évi C. törvény, azaz az új Btk. 2013. július 1-től lép hatályba és egy ezidáig nem ismert joghátránnyal bővült: az intézkedések között rögzíti az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét.

Amennyiben ezt alkalmazza a bíróság, úgy a jogerőre emelkedett elrendelő határozat (ítélet vagy végzés) alapján a bírósági végrehajtó felszólítja a tárhelyszolgáltatót, aki egy napon belül köteles az adatokat hozzáférhetetlenné tenni. Ha nem teszi, 100.000,-Ft-tól – 1.000.000,-F-tig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha ismételten nem teljesíti a bírósági ítélet végrehajtását, akkor egy külön eljárásban a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával rendeli el.

A technikai végrehajtást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felelősségébe rendeli a törvény. Ez az eljárás akkor is, ha a nemzetközi jogsegély nem vezetett eredményre, illetve akkor is elrendelheti a bíróság, amikor a bűncselekmény elkövetőjének személye nem ismert.

mno.hu/TEV