A közönséget lelkesítette

A Tett és Védelem Alapítvány elfogadhatatlannak tartja Schuster Lórántnak a magyar nemzet és a világ történetéről és jelen állapotáról alkotott nézeteit. Schuster Lóránt az utóbbi mintegy 20 évben rendszeresen, nagy nyilvánosság előtt látja helyesnek megosztani elképzeléseit arról, hogy hazánk és a világ eseményei mind visszavezethetők a zsidó erők és a nemzsidó, nemzeti erők harcára. Előadásai szerint az örök harc kibékíthetetlen résztvevői közül előbbiek csak káoszt és rombolást, utóbbiak pedig csak békét és jólétet eredményeznek. Nem vállalkozhatunk az általa eddig zsidó jelzóvel illetettek felsorolására – ettől nem csak a jó ízlés, de a helyhiány is visszatart. Az érdekesség kedvéért azonban feljegyezzük, hogy Schuster hajlamos bármit felmagasztalni, amihez az egykori náci Németországnak és vezetésének köze volt. Mindehhez utóbbi néhány évben bájt és üdeséget nélkülöző, ámde naiv ruszofil háborús reménykedés is társult, ami Schuster változásra való készségét és széles látókörét egyaránt igazolja.

Scuster lelkesít

Scuster lelkesít

A Tett és Védelem Alapítványnál aggasztónak találjuk, hogy a magyar nemzet tömegei védtelenek a nemzet megosztására tett ostoba, ellenségeskedést szító véleményekkel szemben. Az okok feltárására, de szükségesnek látjuk Magyarország közösségeit felvértezni mindazzal a tudással és ismerettel, amellyel megszabadulhatunk az ostobaság nemzetrontó befolyásától.

Nemrég mindettől bizonyosan függetlenül Schuster Lóránt egy kisebb miniszteri elismerést vehetett át, nem másért, mint azon gazdasági tevékenységéért, melyből sajtóhírek szerint évek alatt összesen néhány százezer forint bevételre tett szert a magyar állam.

Zenészi tevékenységének díjazására még ennél is kevesebb jogalap kínálkozott, hiszen a díjazott hangszeren nem játszik és nem mutatott fel jelentősebb énekes karriert sem.

Csak a közönséget lelkesítette.

Szalai Kálmán

titkár

Tett és Védelem Alapítvány