Törvénytelenül működik a Hóman Bálint Alapítvány

Az Akadémia után a bíróság is megállapította, hogy a Hóman Bálint Alapítvány elnevezése jogszabályba ütközik. Mivel az alapítvány nem változtatta meg a nevét, a székesfehérvári cégbíróság jogerős határozatban elutasította a kérelmét, amelyben személyi változások átvezetését kérte. Így azonban nemcsak a szervezet elnevezése, de a működése is törvénysértővé vált.

A Tett és Védelem Alapítvány 2015. decemberében fordult a civil szervezetek törvényességi felügyeletét gyakorló ügyészséghez, mert a Hóman Bálint Alapítvány elnevezése sérti a civil szervezetekről szóló törvény azon szakaszát, mely kimondja, hogy „szervezet elnevezésében nem szerepelhet olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be”. A TEV indoklása szerint Hóman Bálint nemcsak hozzájárult a nyilasok hatalomra jutásához, hanem a nyilas parlament munkájában is részt vett, ezzel is legitimálva a Szálasi-féle önkényuralmi rendszert.

A székesfehérvári cégbíróság kérte a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását, majd mivel azt nem találta egyértelműnek, újabb állásfoglalás kiadására kérte az MTA-t. Lovász László elnök július 20-án kelt levelében egyértelművé tette, hogy Hóman Bálint az Akadémia álláspontja szerint is részt vett önkényuralmi rendszer fenntartásában, ezért a nevét nem viselheti Magyarországon bejegyzett szervezet.

Ennek értelmében a bíróság a Hóman Bálint Alapítványt az elnevezés megváltoztatására szólította fel, egyúttal jelezte, hogy ennek megtörténtéig semmilyen változtatást nem tud bejegyezni. Az alapítvány a felszólításnak sem a szeptemberi határidőig, sem 2017. márciusáig nem tett eleget. A bíróság ezért jogerős végzésében elutasította az alapítvány vezetésében történt változás bejegyzését is, ennek eredményeként a szervezet működése törvénysértőnek minősül.

A Tett és Védelem Alapítvány továbbra is elkötelezett amellett, hogy Magyarországon fajvédő és a nyilas hatalmat támogató politikusok nevét közterület vagy szervezet ne viselhesse, ezért jelezte  a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészségnek a törvénysértő állapot fennállását, egyúttal kéri a törvényesség helyreállítására.

A TEV egyébként hasonló beadvánnyal fordult az illetékes kormányhivatalokhoz a váci Hóman Bálint út elnevezése és több, Nyirő Józsefről elnevezett közterület miatt is. A hatóságok mindegyik esetben a TEV-nek adtak igazat, így az említett közterületek ma már más nevet viselnek.