TEV a rendészettudományi képzésben

tansegédletA Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi kar kiadásában jelent meg „A rendészeti munkában felhasználható vallási és etnikai ismeretek“ című etnoszociográfiai tansegédlet, melyben a felkért kisebbségek és a bevett egyházak az általuk összeállított ismertetővel mutatkoznak be a hallgatóknak.

A hallgatók számára a legfontosabb, hogy ne értelmezésekkel találkozzanak, hanem eredetiben olvashassák a kisebbségek és a bevett egyházak önmagukról írt gondolatait – emelte ki a bemutatón tartott beszédében Dr. Janza   Frigyes ny. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, az NKE Fenntartó testület miniszteri megbízottja.

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija lektorálásával került a könyv első fejezeteként a júdaizmust, a zsidó vallás különböző irányzatait és jellemző szokásait bemutató leírás, melyet a Tett és Védelem Alapítvány megbízásából Dr. Barna Ildikó szociológus készített. A tavalyi évben megkezdett munka eredményeként ma átfogó leírása szerepel az etnikai és vallási kisebbségeknek a Rendészettudományi kar tantervét támogató könyvben.

Mint ismert, a Tett és Védelem Alapítvány az elmúlt tanévtől kezdődően az általa fejlesztett, a gyűlöletcselekmények társadalmi hátterét feldolgozó tananyag oktatásával jelen van a Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, amely az idei évben kötelezően választható tárgyként szerepel a kar képzésében. A most bemutatásra került tansegédlet „azon kompetenciákat és készségeket fejleszti, amelyeknek az etnikai, vallási és kulturális sokszínűséggel összefüggésben a rendészeti szakma elemévé kell válniuk“ monda Dr. Kozáry Andrea, aki Dr. Valcsicsák Imrével közösen szerkesztette a könyvet.

Dr. Janza a könyv bevezetőjében köszönetét fejezi ki a Tett és Védelem Alapítvány munkatársainak, „akiknek a ötletét a BM és az Egyetem vezetői által továbbfejlesztetve születhetett meg ez az oktatási segédanyag“