Történelmi előrelépés a közösségek méltósága védelmében

Tett és Védelem Alapítvány

Sajtóközlemény 2013. Február 13.

Az EMIH által is sürgetett változás az Alaptörvénybe kerülhet

Budapest  – Az EMIH, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Tett és Védelem Alapítvány a zsidó közösség szempontjából történelmi előrelépésnek tekintik a nemrég közzétett alaptörvény-módosítási javaslatban található „közösséget sértő véleménynyilvánítást” korlátozó paragrafust. A közösség- és kisebbség-védelmi szempontból régóta várt jogalkotási változásra korábban az EMIH is javaslatot tett abból a célból, hogy a közösség elleni gyűlöletkeltés érdemben szankcionálhatóvá váljon.

A tervezet az emberi méltóság cikkelybe emelve külön említést tesz a közösség méltóságáról, mint az emberi méltósággal összefüggő alapjogról, amelyet nem lehet a véleményszabadságra hivatkozva sérteni. A törvénytervezet a következőképpen fogalmaz: „A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek — törvényben meghatározottak szerint — jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni .”

Az EMIH, illetve a zsidó közösséggel szembeni jogsérelmek elleni fellépésre létrejött Tett és Védelem Alapítvány az utóbbi hónapokban többször hívta fel a figyelmet arra, hogy a közbeszéd minőségének romlását, az Országház falai között is elhangzó, rágalmazó megnyilatkozásokat elsősorban a törvényi környezet finomításával kell kezelni. Tarthatatlan az az állapot, hogy az alkotmányból levezetett jogalkalmazói gyakorlatra hivatkozva lehetetlen az – az egész magyar társadalmat mételyező – gyűlöletkeltés ellen fellépni. Az összes feljelentést már ügyészségi szinten utasítják el.

Az EMIH és a Tett és védelem Alapítvány vezetői több ízben kezdeményezték a jogi szabályozás megváltoztatását, legutóbb egy hónappal ezelőtt a Répássy Róbert igazságügyi államtitkárral folytatott egyeztetésen. A jelenlegi alkotmánymódosítási javaslat, mind szimbolikus üzenetében, mind pedig – reményeink szerint – a konkrét jogalkalmazás szintjén fontos előrelépés és egyben óriási lehetőség az elmúlt húsz év témát érintő adósságának lerovására. A közösség méltósága, mint az Alaptörvényben helyet érdemlő emberi méltósággal összefüggő alapjog, nemzetközi szinten is előremutató és példaértékű.

Dr. Köves Slomó Bodnár Dániel
EMIH Tett és Védelem Alapítvány
vezető rabbi kuratórium  elnöke

Historic Progress in Hungary in defence of the dignity of the communities: An amendment also urged by EMIH will be included in the Hungarian Fundamental Law

Budapest, Hungary – EMIH, Unified Hungarian Jewish Congregation and the Action and Protection Foundation regard the recently announced section on the restriction of the “expression of opinion violating a community” to be found in the amendment of the Fundamental Law as a historic step forward from the point of view of the Jewish community. EMIH had also made propositions for this long awaited legislative amendment to protect the communities and the minorities in order to make it possible to impose sanctions in cases of incitement to hatred against a community.

The bill, included in the clause on human dignity, makes a special note on the dignity of a community, as a fundamental right closely linked to human dignity, which must not be violated by referring to the freedom of the expression. According to the bill, “The practice of the freedom of expression must not violate the Hungarian Nation, and the dignity of national, ethnic, racial or religious communities. People belonging to these communities — determined by the law — have the right to take legal action against opinions, which offend their communities, and violate their human dignity.”

Shlomo Koves, chabad rabbi, executive of EMIH, as well as the representatives of the Action and Protection Foundation, which was established in order to protect Jewish communities against such legal violations have announced several times during the last few months that the deterioration of the quality of public speech, and the slanderous statements uttered in the Parliament should primarily be treated by the refinement of the legal environment. It cannot be tolerated anymore that by referring to the practice of legal application based on the constitution it is impossible to act against the incitement to hatred, which infects the entire Hungarian society. All legal actions and reports have already been rejected at the level of Prosecution.

The leaders of EMIH and the Action and Protection Foundation have initiated an amendment of the legislation on several occasions, last time in a negotiation with the State Secretary for Justice, Róbert Répássy, one month ago. We hope that the present proposal for the amendment in the Fundamental Law, both in its symbolic message and at the very level of the application of the law, is a major step forward and a great opportunity to compensate for the loss made during the last twenty years. The dignity of a community, as a basic right closely linked to human dignity included in the Fundamental Law, can be a role model and a progressive act at an international level, as well.

 

Dr. Shlomo Koves Daniel Bodnar
EMIH Action and Protection Foundation
executive rabbi Chairman of the Board of Trusteese