A fordulat és ami mögötte van 3.

A Jobbik elnöke és képviselője

A Jobbik elnöke és képviselője

Az idei év eddigi legnagyobb jobbikos antiszemita botránya viszont nem hozzájuk, hanem Kulcsár Gergely debreceni képviselőhöz köthető. Kulcsár kiszivárgott emailjei némi bepillantást nyújtanak abba, hogy milyen stílusban beszélgethetnek egymással a Jobbik politikusai, ha éppen nem figyel senki. A képviselő egy levelében azzal büszkélkedett, hogy beleköpött a Duna-parti holokauszt-emlékműbe, máskor pedig horogkeresztekkel kívánt boldog újévet, vagy azt kérdezte, mi a teendő, ha fel kell állni a parlamentben „holokamu-megemlékezésen”.

Az ügyre adott reakcióból kitűnik, hogy a Jobbik egyszerre próbál megfelelni saját szélsőséges szavazóinak és tagságának, valamint a szélesebb rétegeknek. Bár a hasonló kijelentésekért bármelyik más pártból kizárták volna Kulcsárt, itt lényegében következmények nélkül, egy nyilvános bocsánatkéréssel megúszta az ügyet – a médiában ezt úgy tálalták, hogy Vona Gábor személyes kérésére kellett elnézést kérnie és virágot vinni a leköpött emlékműhöz.

Ez a reakció több dolog miatt is álságos. Az ominózus üzenetek a Jobbik-frakció levelezőlistáján szerepeltek, ráadásul bőven a 2014-es választások előtt, Kulcsár Gergely mégis előkelő helyet kapott az országos listán. Emellett ami miatt Kulcsárnak bocsánatot kellett kérnie, amiatt más politikusokat láthatóan megvéd a Jobbik.

Februárban a mezőkövesdi jelölt, Kötél János korábbi, cigányok ellen uszító Facebook-bejegyzései váltottak ki visszhangot. Ezek egyikében egy „cigánynevelő eszközként”, illetve „pulyacsendesítőként” aposztrofált pisztoly képét osztotta meg, egy másik bejegyzésben pedig maga írta: „öljük már meg őket a rohadt kurva CIGÁNY anyjukat!!”(sic!)

Ezekre – a korábbi gyakorlattal ellentétben – válaszolt is a pártvezetés, Vona Gábor arra utasította a jelöltet, hogy töltsön el három napot Jónás Kálmánnál, a Jobbik cigány származású hajdúszoboszlói képviselőjénél. Kiderült azonban, hogy Jónás Facebook-oldalán viszont antiszemita kirohanásokat találni: az egyikben zsidókat „Krisztus gyilkosainak”, egy másikban „parazitáknak” nevezte.

Érdekes, hogy – Kötél János szavaival szemben – ezek miatt a Jobbik már nem kért elnézést, Jónás Kálmánt nem küldték el senkihez tanulmányútra, amikor a média felhívta a figyelmet a helyzetre, „hisztériakeltésnek” nevezték. Gondolhatnánk, hogy csak gyorsan túl akartak lenni ezen a botrányon, de ha komolyan vesszük egy másik jelölt, Rig Lajos szavait, ennek a döntésnek akár mélyebb ideológiai okai is lehetnek.

Rig Lajos, a Jobbik tapolcai jelöltje, egyben ő lehet a párt első parlamenti képviselője, aki egyéniben tud nyerni. Emiatt a választás eredményéből a Jobbik valódi presztízskérdést csinált, a kampányban Vona Gábor személyesen vett részt, a felhajtás miatt Rig Lajos országosan ismertté vált. A jelöltállítás után nem sokkal derült ki, hogy egy ő is előszeretettel oszt meg szélsőséges tartalmakat. Egy alkalommal arról írt, hogy „mindenkinek meg kell tennie a kötelességét a fajával szemben”, egy, általa megosztott cikk pedig arról szól, hogy „a cigányság a zsidóság biológiai fegyvere”. Az ügy ismét következmények nélkül maradt.

Utóbbi gondolatot nem először hallhattuk jobbikos politikustól: ahogy előző összeállításunkban is írtuk, ugyanerről értekezett például Hegedűs Lorántné is: „izraeli honfoglalás zajlik hazánkban. Ez tény, bizonyítékul elég csak az izraeli tőkebefektetések, ingatlanfejlesztések gyakorlatilag kizárólagos magyarországi egyeduralmára gondolnunk. S ennek egyfajta biológiai fegyvere a cigányság” – olvasható egyik cikkében. Ha ezt az összeesküvés-elméletet komolyan vesszük, kevéssé meglepő, hogy a zsidózás „bocsánatosabb bűnnek” számít a Jobbik politikusai számára. A narratívában a cigányság csak eszköze egy nagyobb gonosznak.

A párton belül szintén nem lett következménye Ágoston Tibor holokauszttagadó kijelentésének – az ügyben márciusban született bírósági döntés, vagyis a politikusnak papírja van róla, hogy holokauszttagadó. Pedig míg Kulcsár állítólag „megbánta” amit tett és felülbírálta nézeteit, addig Ágoston Tibor ezzel egész biztos nem vádolható, továbbra is rendületlenül oszt meg holokauszttagadó, vagy a tiszaeszlári vérvádat igaznak beállító tartalmakat.

A gyanút, hogy a Jobbik szalonképes arculata csak a felszín, beigazolta egy Sneider Tamástól származó friss hangfelvétel. A politikus nyíltan beszél arról, hogy a „cukiságkampány” valóban csak egy kampányfogás, a valódi ideológiát olyan szervezetek viszik, mint a nyíltan faji erőszakot hirdető Betyársereg. „Ezt tudomásul kell venni és kell egy munkamegosztás, ezért jó, hogy van Betyársereg, ezért jó, hogy van HVIM, mert ők megtehetik azt, amit én nem tehetek meg a Parlamentben, nem úgy fogalmazhatok meg, mert nekem arra kell figyelni, hogy az egyszerű polgár esetében, akiben semmi nemzeti érzés nincsen, szimpatikus legyen a Jobbik, és rá fog szavazni” – mondta.

Az is kiderül, hogy ez az egész elsősorban a nyugdíjas szavazók megnyeréséről szól, mivel „nélkülük nem lehet választást nyerni”. „Ahhoz, hogy őket megszólítsd, ahhoz meg egy kedves, aranyos gyereknek kell lenni” – nyilatkozik Sneider, meglehetősen lenézően a szavazóiról.

Végezetül ejtsünk néhány szót magáról Vona Gáborról. A pártelnök a médiában újabban úgy jelenik meg, mind a Jobbik konszolidálódásának motorja. Ő hirdeti meg a néppárti fordulatot, ő szólítja fel bocsánatkérésre a zsidózó, cigányozó párttagokat, ő mond ki a szélsőséges irányvonallal ellentétes tartalmakat. Vajon ő személyesen hitelesnek tekinthető?

Baranyi Tibor Imre, Vona Gábor tanácsadója az elmúlt hónapokban kapott először nagyobb médiafigyelmet. Az önjelölt filozófusról Vona Gábor úgy nyilatkozott, hogy szellemi kérdésekben fő tanácsadójának tartja – vagyis lényegében ő szállítja számára az ideológiát. Hogy milyen ideológiáról is van szó? Baranyi a metafizikai tradíció nevű mozgalom egyik vezetője. Az irányzat a fasizmushoz és nácizmushoz közel álló tradicionalisták tanításaira alapul, mint amilyen Julius Evola.

A mozgalom szerzői, Baranyi, László András, Horváth Róbert és mások 2010 körül jelentek meg a Jobbik környékén, azóta ezer szállal kötődnek a párthoz. Nézeteiket remekül összefoglalta Farkas Attila Márton egy korábbi írása:

„A tradicionalizmus egyik alaptanítása, hogy létezett/létezik egyfajta õsi, eredendõ léthelyzet, az Aranykor, amelynek fõ jellemzője a lényünk magvát alkotó, személyen túli szubjektum, az Alany uralma a tapasztalati világ felett (…) Az aranykori Alanyt, illetõleg az Abszolút Individumot az archaikus kultúrákban a szakrális istenkirály képviseli, a szubjektumot maga alá gyûrõ, azt „elhomályosító” tárgyi világot pedig a nép, illetve az alacsonyabb kasztok.

A királyság és a papság intézményeinek folyamatos háttérbe szorulása, deszakralizálódása, illetve eltûnése, a demokrácia megjelenése, az emberi jogok, az egyenlõség eszméje, a tömegmozgalmak megjelenése stb. az Aranykorból kizuhant állapotnak, a lesüllyedésnek, a szellemi hanyatlásnak társadalmi-politikai megnyilvánulásai. Ezért elutasítják a demokráciát, a modernizációt, a köztársasági államformát, sõt az alkotmányos királyságot is, mint antitradicionális formációkat. (…) Mitikus történelemszemléletükben a francia forradalmat természetesen a világtörténelem egyik leggyalázatosabb eseményeként, a Harmadik Birodalmat az õsi rend feltámasztására tett kísérletként, az SS-t a XX. század egyik heroikus és magasrendû szellemi vállalkozásaként értékelik. Hitlert és Szálasit szakrális és karizmatikus államférfinak, 1945-öt pedig a Sátán földi uralma kezdetének tekintik.”

Vona tanítómesterei ma is közel állnak a neonáci mozgalmakhoz, László András 2013-ban a „Becsület napja” nevű rendezvényt köszöntötte, levelében így fogalmazott. „Emlékezünk (…) Szálasi Ferencre. Ő volt a magyarság becsületének legfőbb letéteményese, életében és mártírhalálában egyaránt.”

Mint ismeteres, a Kulcsár Gergely-ügy kapcsán Vona Gábor azt mondta: „a Jobbik osztozik minden áldozat gyászában – így a zsidóságéban is –, és ennek a gyásznak a megsértését vállalhatatlannak tekintjük.” A kijelentést nehéz őszintének tekinteni annak tükrében, hogy Baranyi Tibor, a pártelnök fő szellemi tanácsadója vállaltan holokauszttagadó. „E ponton a hitleri Németországgal kapcsolatban a legfőbb vádat, a holokauszt-mítoszt röviden megvizsgálva, kertelés nélkül ki kell kimondanunk, hogy mindez – legalábbis méreteit tekintve – a XX. század, sőt talán világtörténelem egyik legaljasabb és leghazugabb propagandája (…) Az igazság az, hogy a holokauszt-mítoszt évekkel a háború után ötlötték ki amerikai zsidó–judeokrata zsurnaliszták” – írta egyik cikkében.

Hasonló antiszemita gondolatokat fogalmaz meg László András, Horváth Róbert és az iskola többi képviselője. Sokat elmond az is, hogy Vona Gábor mellett Baranyiék tanítványai között a Jobbik fősodránál szélsőségesebb elemeket találunk: Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármestert, Zagyva György Gyulát, és a Betyársereg vezetőit. Vona Gábor velük áll közös ideológiai platformon. Ennek tudatában nehéz nem szemfényvesztésnek tekinteni a Jobbik az ő vezetésével történő konszolidálását.