Magyar vezetéssel veszi fel a harcot az antiszemitizmus ellen az EU

A TEV 28 országra terjeszti ki tevékenységét a magyar kormány támogatásával

Budapest, 2018 november 6. – Az európai zsidóság helyzetével foglalkozó brüsszeli konferencián, a Tett és Védelem Alapítványt (TEV) alapító Köves Slomó rabbi bejelentette egy európai szintű szervezet létrehozását, amely az erősödő európai antiszemitizmussal szembeni fellépéshez nyújt hatékony segítséget. A magyar kormány partnerségével felálló európai szervezet kezdeményezéséhez való csatlakozásra kérte a többi európai kormányt is a Rabbi.

Az európai zsidó közösséget képviselő, brüsszeli központú Európai Zsidó Szövetség (EJA – European Jewish Association), az izraeli kormány támogatásával szervez két napos konferenciát a belga fővárosban, amely a közelgő európai választás kapcsán foglalkozik a kontinens zsidó közösségét érintő alapvető kérdésekkel. A konferencia a változó politikai környezettel, a szélsőséges pártok és a zsidó közösség kapcsolatával, a modern, baloldali antiszemitizmus és az Izrael ellenes érzületek terjedésével foglalkozik.

A konferenciát Menachem Margolin rabbi, és az EJA elnöke, Ron Yishai az izraeli kormány képviselője mellett, Köves Slomó rabbi nyitotta meg. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija megnyitójában lefektette az általa axiómáknak nevezett alapértékéket, melyekre az antiszemitizmus elleni fellépést alapozni kell: „Szövetségeket keresve, világnézeti különbségeket áthidalva kell igyekeznünk cselekedni” mondta a rabbi, valamint „az egység megteremtése mellett igyekeznünk kell az általános kinyilatkoztatások helyett, a konkrét kihívásokat professzionális eszközökkel felmérni és felismerni, és utána fokuszáltan cselekedni”. A Rabbi ismertette a magyar zsidó közösségek helyzetét és azokat a kihívásokat, amelyek 2012-ben a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) megalapítását motiválták az általa említett értékek mentén. Majd röviden felvázolta azokat az eredményeket, melyeket a TEV elért az elmúlt hat évben: Az Alapítvány Európában egyedülállóan, havi rendszerességű antiszemitizmus monitoring jelentéseket ad közre; több mint 100 eljárásnak volt kezdeményezője, vagy nyújtott hozzá jogi segítséget; Kezdeményezője volt a magyar Alaptörvény, a Ptk. És Btk. módosításainak, amelyek megkönnyítik az antiszemita megnyilvánulásokkal szembeni jogi fellépést; Az antiszemitizmussal, gyűlölet cselekményekkel és a zsidó közösséggel kapcsolatos akkreditált képzést kezdeményezett a Nemzetvédelmi Egyetemen; Facilitálta az új közoktatásban alkalmazott tankönyvek tartalmi auditálását.

A két napos konferencián, amelyet Benjámin Netanyahu, Izrael állam miniszterelnöke köszöntőjében „az Izrael állam és az európai zsidó ügyek melletti kiállás fontos fórumának” nevezett, ismét szomorúan igazolódott, hogy az elmúlt években számos európai országban kimutatható volt az antiszemita attitűd és atrocitások számának növekedése. A nyugtalanító trend több helyen készületlenül érte a helyi zsidó közösség mellett a politikai közélet szereplőit is. Érzékelhető, hogy egyes országokban a zsidó közösség tagjai sok esetben eszköztelenek a gyűlölet bűncselekményekkel szemben, a politikai közélet szereplői pedig tanácstalanok az új jelenség megfelelő kezelésével kapcsolatban. A riasztó fejlemények arra sarkalták a Tett és Védelem Alapítványt, hogy kiterjessze tevékenységét a teljes európai térségre.

Köves Slomó vezető rabbi, a konferencia első napján bejelentette, hogy európai zsidó szervezetekkel együttműködve a TEV irodát nyit Brüsszelben, hogy olyan antiszemitizmust monitorozó, kutató és elemző, valamint jogvédelemmel foglalkozó európai központ jöjjön létre, amely képes az európai intézményrendszer normái által meghatározott, egységes szakmai módszertan alapján hitelesen fellépni a verbális és fizikai erőszakkal párosuló antiszemita indíttatású cselekmények ellen összeurópai szinten, különös hangsúllyal a tradicionális szélsőjobboldali zsidógyűlöletre és az utóbbi években Európára nehezedő migráció következtében felerősödött, a szélsőséges muszlim irányzatokhoz köthető gyűlöletkeltéssel és agresszióval, valamint az ezzel párhuzamosan az Izrael-ellenességbe bújtatott szélsőbaloldali antiszemitizmussal szemben.

Az új szervezet a zsidó közösségek saját erőforrásából a magyar kormány támogató partnerségével jön létre. A rabbi a konferencián bejelentette: Egy közel egy éves egyeztetés eredményeképpen a magyar kormány remélhetőleg a következő hetekben egy olyan határozatot fog elfogadni, amelyben „konkretizálódik a támogató elköteleződés”. A Rabbi „történelminek” nevezte ezt a magyar és az európai zsidó közösségek, valamint az Izrael állam melletti nyílt kiállás szempontjából, és egyben felhívta az EU többi tagállamának kormányát, mihamarabb hasonló elkötelezettséggel csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Bodnár Dániel, a TEV elnöke elmondta, a felálló nemzetközi szervezet az EU 28 tagországban végez majd rendszeres közéleti antiszemitizmus monitoring, és társadalmi előítéletesség kutatásokat, beleértve a török és arab nyelvű média és közösségi média figyelését. Emellett jogalkotói javaslatokat fogalmaz meg és jogi tanácsadást végez, valamint a meglévő európai oktatási rendszerekhez illeszthető ismeretterjesztő és érzékenyítő programokat fejleszt. Tevékenységét brüsszeli székhellyel és három európai regionális központban szervezett irodában végzi.

Szalai Kálmán, a TEV titkára, a konferencián elmondta: létrejövő szervezet a Tett és Védelem Alapítvány Európában egyedülálló módon kialakított működési modelljére és bevált gyakorlataira épül, melyben a jogi-monitoring-oktatási tevékenység hármasára alapozott működést valósít meg az állami és civil szervezetekkel együttműködésben.