Magas állami elismerést kapott a vitatott irodalomtörténész

Takaró MihályKertész Imre legmagasabb állami elismerése mellett Kertész magyarságát is kétségbe vonó irodalmárt is kitüntetett a kormány augusztus 20-a alkalmából. Takaró Mihály irodalomtörténész munkássága elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetését vette át Orbán Viktortól.

2012-ben az Oktatási Hivatal külső munkatársaként az ő kezdeményezésére került a Nemzeti Alaptantervbe Tormay Cécile, Szabó Dezső és Nyírő József. Többször hangoztatott véleménye szerint a zsidó származású szerzők művei nem részei a magyar irodalomnak, ellentétben a nyilasszimpatizáns írók irományaival. Ebből logikusan következik, hogy a vele egy napon kitüntetett, Nobel díjas Kertész Imre életműve sem immanens része a magyar irodalomnak.

Az 1930-as, negyvenes években hasonlóan kirekesztő gondolatok vezettek a zsidók intézményes kiszorításához a kultúrából, műveik bezúzásához, majd a fizikai megsemmisítésükhöz. Aggasztó jel, ha a jelenlegi magyar kormány is ezt a szellemiséget tekinti példamutatónak, és állami elismerésre érdemesnek.

Takaró Mihály korábban a Károli Gáspár Református Egyetemen, majd Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanított eszmetörténetet és irodalmat. Jelenleg az Oktatási Hivatalban betöltött funkciója mellett a Trianoni Szemle szerkesztőségi tagja.