Hol laknak a zsidó polgárok Magyarországon?

Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben címmel átfogó, szociológiai felmérés készült a magyarországi zsidóságról Kovács András és Barna Ildikó vezetésével. A kutatási eredményeket bemutató sorozatunkban ma a zsidó lakosság földrajzi eloszlását ismertetjük.

A kutatók a felmérésben résztvevő zsidó polgárok földrajzi eloszlását három időpontot összehasonlítva vizsgálták meg: születéskor, 2000-ben és a kérdezés időpontjában. Mind a három időpont alapján egyértelmű budapesti dominancia látható: a válaszadók 81 százaléka Budapesten, 9 százaléka megyeszékhelyen, 6 százaléka más vidéki városban, 1 százaléka kisebb településen és 3 százaléka külföldön született.

2000-ben a megkérdezettek 79 százaléka volt budapesti lakos, megyeszékhelyen a minta 6, más vidéki városban 7, kisebb településen és külföldön 4–4 százaléka élt.

A kérdezés időpontjában a megkérdezettek 85 százaléka volt budapesti lakos, míg 6–6 százalék élt megyeszékhelyen és más vidéki városban, 3 százalék pedig kisebb településen.

Mivel a magyarországi zsidóság jelentős része Budapesten született, ott is lakott 2000-ben, valamint a kérdezés időpontjában is, a kutatók a kerület szerinti eloszlást is megvizsgálták. A minta adatai alapján a budapesti zsidóság közel háromnegyed része (73%) hét kerületben lakik. A II. és a XIII. kerületekben a többihez képest kiugróan magas a válaszadók aránya, a kérdezés időpontjában 15 és 19 százalék. Tehát a budapesti zsidók több mint egyharmada ebben a két kerületben élt. A budapesti megkérdezettek további 7–8 százaléka lakik a III., VII., XI., XII. és XIV. kerületekben.

zsido.com