A rendszerváltás után növekedett a zsidó párok aránya

A Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben című felmérés a párkapcsolatokat is elemezte. A kutatásból kiderül, hogy folyamatosan nő a vegyes házasságok aránya, a trendet csak a rendszerváltás generációja törte meg.

A magyarországi zsidóságot felmérő kutatás készítői megvizsgálták, hogy a házasságokban/élettársi kapcsolatokban a házastársak/élettársak zsidó vallásúak vagy származásúak-e. Homogámiának nevezik azt, ha a pár mindkét tagja azonos származású, heterogámiának pedig azt, ha különböző származásúak.

A kutatók leszögezik, hogy a heterogén származásúak arányának folyamatos és markáns időbeli emelkedését leginkább a vegyes házasságok/élettársi kapcsolatok arányának növekedése okozza. A kutatásból kiderül azonban, hogy a növekedés nem folyamatos: az körülbelül a ma 45–54 éves korosztályig tart. Míg a legidősebb megkérdezettek szüleinek esetében csak 10 százalék volt a származásilag/vallásilag heterogén házasságok/élettársi kapcsolatok aránya, addig a 45–54 éves korosztály esetében ez a megkérdezettek kétharmadára volt jellemző.

Ugyanakkor a ma 35–44 éves korosztálynál ez a tendencia visszafordult, és a heterogám házasságok/élettársi kapcsolatok aránya 50 százalékra esett vissza. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy a homogén kapcsolatok aránya ebben a körben elérte az 50 százalékot. Ami azért történhetett meg, mert ehhez a korosztályhoz tartozók nagyobb arányban választottak maguknak zsidó párt.

A magyarázattal kapcsolatban a kutatók bevallják, hogy csak hipotéziseket tudnak megfogalmazni. Az egyik lehetséges értelmezés szerint ez a korosztály a rendszerváltás után kibontakozó zsidó reneszánsz idején volt tinédzser, és az akkor szerzett életélmények akár házasodási preferenciáit is befolyásolták. Azonban az is lehetséges, hogy egyszerűen demográfiai okok miatt ennek a korosztálynak könnyebb volt zsidó partnert találnia.

A felmérés azt mutatja, hogy a 18–34 évesek körében a származásilag/vallásilag heterogén házasságok aránya ismét emelkedik, a heterogenitás a házasságok közel kétharmadára jellemző.

zsido.com