Ferenc Pápa arra kéri a zsidókat, tartsák meg vallásukat

Ferenc pápa arra kéri a zsidókat, hogy őrizzék meg hitüket a holokauszt, és a történelem során ellenünk elkövetett többi szörnyűség ellenére, és megerősítette, hogy a zsidóság a kereszténység szent gyökere.

Forrás: forward.com

Forrás: forward.com

Ferenc pápa nyílt levélben közölte ezen véleményét, amit Eugenio Scalfarinak, az ateista olasz újságírónak, a La Repubblica című liberális újság alapító szerkesztőjének küldött.

A La Repubblica címlapján közölte a pápa levelét szerdán, amiben Scalfari a pápához intézett, a hittel és a vallással kapcsolatos kérdéseire, felvetéseire válaszolt.

A pápa válaszában megerősítette, hogy szükség van egy nyílt párbeszédre a nem hívőkkel, akiket mellesleg szintén a társadalom hasznos tagjainak tart.

A pápa Scalfari azon érdeklődésére is reagált, miszerint „mit mondjunk zsidó testvéreinknek arról az ígéretről, amit nekik tett Isten: minden semmissé válik?”

„Higgyen nekem – írta a pápa – ez az a kérdés, ami leginkább próbára tesz minket, keresztényeket, mert Isten segítségével, főleg a második vatikáni zsinat óta újra felfedeztük, hogy a zsidókkal azonosak szent gyökereink, ugyanazon tőről sarjad a mi Krisztusunk is.”

Mivel hazájában, Argentínában a pápa jó kapcsolatot ápolt a zsidókkal, gyakran imádkozott értük is, főleg amikor gondolatai a szörnyű emlékű soára terelődtek. A levél így folytatódik: „Pál apostol szavaival élve a zsidók összes hányattatásuk ellenére megőrizték hűségüket az Örökkévalóhoz és ezért soha nem lehetünk nekik elég hálásak, sem mint egyház, sem mint emberiség.

Ferenc arra is kitért, hogy a zsidók jó példát mutatnak a keresztények számára. Pontosan amiatt, mert annak ellenére megőrizték a hitüket, amin keresztülmentek. Mindenkinek hinni kell a Megváltó újbóli eljövetelében, és a keresztényeket sem szabad, hogy eltántorítsák azok a negatív élmények, amiket átéltek.

forrás: forward.com