Ember bunkósbottal

Alapítványunk, mint a magyarországi zsidó közösség és a zsidó identitás tevékeny megóvását célzó szervezet, megütközéssel értesült Bayer Zsolt egykori magyar író friss ízléstelenségéről. Márai Sándornak az emberiség megállíthatatlan hanyatlására alapozott világlátását igazolja, ami alig egy emberöltővel a jeles író halálát követően történik a tőle származó idézettel. Bayer Zsolt kezébe kerülve bunkósbotként lendül meg, köréje a közlő saját kútfejéből származó, idézhetetlen gyalázkodást hajigál. A passzus a New York Times vasárnapi számából a zsidóknak tulajdonított gettómentalitásra asszociál, s e mentalitást kíméletlen, erőteljes szavakkal ostorozza, egyéb vádak hangoztatása mellett.

Márai életművének átfogó feldolgozása még várat magára, de annyit mindenképpen leszögezhetünk, hogy a Bayer által prezentálni kívánt Márai Sándor aligha választotta volna párját élete társául, s nem foglalt volna megannyiszor állást a faji alapú megkülönböztetésekkel szemben. Felelőtlen módszer egy politikai odavágásért feláldozni neves írónk közmegbecsülését, jó hírét, tartalmas és tanulságos művek tekintélyét. Ugyanakkor meddő próbálkozás a publicista részéről, hogy Márai naplójából egy-egy keserű bejegyzést kiragadva és az életművet így eltorzítva igyekszik saját szalonképtelenségét rejtegetni.

Az idézet Bayer általi felleléséről is felmerülhet pár kérdés a figyelmes olvasóban. A Helikonnál megjelent Teljes Napló 1970-73 című vaskos kötet 150-151. oldalain olvasható bekezdést a kuruc.info címen működő internetes szennyportál már 2015-ben diadalmasan felmutatta — és egyben ravasz térképkészítő módjára meg is jelölte. A 2015-ös internetes közlésben ugyanis megjelenik egy sajtóhiba, ami a nyomtatásban nem szerepel. Pontosan ezt a sajtóhibát pedig Bayer Zsolt is megismétli, árnyalva ezzel a budai polgári lakásban Márai-kötetek garmadája mögött elmélyülten dolgozó szerző idilli képét. Megkockáztatjuk, hogy hacsak nem fatális véletlenek összjátéka reprodukálta két év eltéréssel pontosan ugyanazon sajtóhibát, Bayer Zsolt a kuruc.info apokrif másodközlőjeként intézett támadást Márai Sándor jó híre, a magyar közbeszéd és — közvetve — közösségünk ellen.

 

Szalai Kálmán

a Tett és Védelem Alapítvány titkára