Az amerikai zsidóság szerint súlyosbodott az antiszemitizmus az Egyesült Államokban

Tíz amerikai zsidóból kilenc úgy gondolja, hogy az antiszemitizmus problémát jelent Amerikában, tízből nyolcan pedig úgy vélik, az elmúlt öt évben rosszabbodott a helyzet e téren. Az amerikai zsidó fiatalok közel fele állítja, hogy antiszemitizmus áldozataivá váltak – derül ki az American Jewish Commitee (AJC) legfrissebb felméréséből, melyet a Pittsburgh-i zsinagógában történt lövöldözés első évfordulóját megelőzően publikáltak. Az eddigi legnagyobb és legátfogóbb kutatás az amerikai zsidók antiszemitizmussal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálta.

Antiszemitizmus az Egyesült Államokban

Az amerikai zsidók 88 százaléka úgy gondolja, hogy az antiszemitizmus problémát jelent, míg 84 százalékuk szerint annak mértéke nőtt az elmúlt öt évben, beleértve azt a 43 százalékot is, aki jelentős mértékűnek tartja a növekedést. Az amerikai zsidók több mint harmada (35%) állította, hogy személyesen antiszemita megnyilvánulások célpontjai voltak az elmúlt öt évben. Huszonhárom százalékuk e-mailben, telefonon, míg 20 százalékuk online került antiszemita zaklatások célkeresztjébe. A megkérdezettek 2 százaléka mondta azt, hogy zsidóságok miatt érte fizikai támadás.

Az amerikai zsidók 31 százaléka mellőzte a zsidóságra utaló dolgok viselését, megjelenítését nyilvános helyeken, míg 25 százalék kerülte azokat a helyeket, eseményeket, ahol kényelmét, biztonságát aggályosnak gondolta. A 18 és 29 év közötti fiatalok a legsebezhetőbbek, akinek közel fele (45%) állította, hogy az elmúlt öt évben antiszemitizmus áldozatává vált. Tízből négy (38%) – több mint bármely más korcsoport esetében – pedig titkolta a nyilvánosság elől zsidóságát.

Antiszemitizmus és Izrael

Az egyesült államokbeli zsidók túlnyomó többsége szerint az anticionizmus az antiszemitizmus egyik formája. A kijelentést, miszerint Izraelnek nincs joga a létezéshez, 84 százalékuk tartotta antiszemitának. A válaszadók 80 százaléka minősítette antiszemita kijelentésnek azt, hogy az amerikai kormány csak a zsidó pénz miatt támogatja Izraelt, 73 százalék szerint az állítás, hogy az amerikai zsidók hűségesebbek Izraelhez, mint az Egyesült Államokhoz, szintén antiszemita kategóriába sorolható. A megkérdezettek 14 százaléka szerint véli úgy csak, hogy az Izrael-ellenes bojkott mozgalom, a BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) nem antiszemita, 35 százaléka többnyire antiszemitának tartja,

Kormányzati válasz

A válaszadók 72 százaléka kevesli Donald Trump amerikai elnöknek az antiszemitizmus elleni fellépésének mértékét, míg 24 százalékuk elegendőnek tartja azt. A megkérdezettek értékelése Trump elnök antiszemitizmusra adott reakciójáról nagymértékben különbözött a pártpreferenciáktól: a republikánusok 84 százaléka támogatta az elnököt, szemben a demokraták 4 százalékával.

Az amerikai zsidók 81 százaléka gondolja úgy, hogy a rendvédelmi szervek antiszemitizmusra adott válasza hatékony, vagy bizonyos mértékben kielégítő, 15 százalékuk nem túl hatékonynak, vagy hatástalannak véli.

Az antiszemitizmus és a felelősség

Az egyesült államokbeli zsidó közösség 89 százaléka a szélsőjobboldalt tartja fenyegetésnek, 85 százalékuk pedig ugyanezt mondja az iszlám nevében megnyilvánuló szélsőségekről, míg 64 százalék a szélsőbaloldalban is hasonló veszélyeket lát. A megkérdezettek többsége szerint az antiszemitizmus szintjének növekedéséért közel kétszer akkor felelőssége terheli a Republikánus Pártot, mint a Demokrata Pártot. Amíg az egyik vagy másik politikai csoportosuláshoz tartozók körében tetten érhető volt, hogy inkább az ellentétes oldalra hárítják a felelősséget, addig az amerikai zsidók körében úgy vélték, hogy a saját érdekképviseleti szervezeteik is felelősek az antiszemitizmus növekedése miatt.