Átnevezhetik a váci Hóman Bálint utat

A Pesti Megyei Kormányhivatal a Tett és Védelem Alapítvány kezdeményezésére együttműködik a váci önkormányzattal a Hóman Bálint út átnevezésének kérdésében

A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint Vác város önkormányzatának képviselő-testülete 2016. februári rendes ülésén tárgyalja a Hóman Bálint út átnevezésének kérdését. A hatályos törvények miatt ugyanis Magyarországon nem viselheti olyasvaki nevét közterület, aki maga is tevőlegesen részt vett a XX. század egymást követő önkényuralmi rendszereinek működtetésében, kiépítésében, vagy fenntartásában. Ennek ellenére egy ismertté vált alapítvány mellett egy váci közút minden további nélkül megtarthatta a nyilas parlamentben való részvételéről ismert politikus nevét. Ezért a Tett és Védelem Alapítvány 2015 decemberében az ügyészséghez és a kormányhivatalhoz fordul a törvénysértő helyzet megváltoztatása érdekében.

Amint arra az elmúlt időszak parázs közéleti vitái is rávilágítottak, Hóman Bálint tudományos munkássága mellett részt vett a zsidótörvények előkészítésében és megszavazásában, mi több, parlamenti képviselő maradt Magyarország 1944. márciusi megszállása és az októberi nyilas hatalomátvétel után is. 1944 végén Szálasival együtt a Dunántúlra, majd német területre menekült. Könnyen belátható, hogy a zsidótörvények elfogadása szerepet játszott a nyilas rendszer kiépítésében, parlamenti képviselőként pedig Hóman vezető szerepet töltött be a nyilasuralom fenntartásában.

Márpedig a 2012. évi CLXVII. törvénnyel módosított Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint közterület sem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. A fentiek értelmében nem férhet kétség ahhoz, hogy a váci Hóman Bálint út elnevezése is törvénysértő. Bár a váci önkormányzatnak lett volna ideje a jogsértő állapot megszüntetésére, az út azonban továbbra is Hóman nevét viseli. Ezért a Tett és Védelem Alapítvány 2015 decemberében az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordult a törvénysértő állapot megszüntetése érdekében.

A Kormányhivatal hivatalos levélben tájékoztatta a Tett és Védelem Alapítványt arról, hogy Vác város önkormányzatának képviselő testülete 2016. februári rendes ülésén tárgyalja a Hóman Bálint út átnevezésének kérdését. A Kormányhivatal arról is tájékoztatta a TEV-et, hogy az önkormányzat kérésére szakmai iránymutatással segíti a kormányhivatal munkáját a képviselőtestület jogszerű működése érdekében.

A Hóman Bálint Alapítvány felajánlhatja a náci kollaboráns szobrát akár mind a 3200 magyarországi településnek, akkor sem fognak sikerrel járni. A TEV bízik a hazai jogszabályok betartásában és betartatásában érintett kormányzati és önkormányzati szervekben, de saját erejéből is minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni, hogy Hóman Bálintnak a neve ne jelenjen meg közterületen Magyarországon.”