A fiatalok körében nagyobb az antiszemiták aránya Magyarországon

ADLA Rágalmazás-ellenes Liga (ADL) 102 országot vizsgáló, antiszemitizmust és zsidóellenességet felmérő kutatása szerint harmincadik lett Magyarország. A felmérésben több mint 50 ezer válaszadó kérdeztek meg

Az ADL Global 100 közvélemény-kutatás hazánkra vonatkozó eredménye szerint a felnőtt lakosság mintegy 41 százalékának, azaz 8,19 millió felnőtt magyar közül körülbelül 3,4 milliónak lehet antiszemita véleménye vagy attitűdje. A kutatás szerint a megkérdezettek 41 százaléka egyetértet a felmérésben szereplő 11 állítás közül legalább hattal.

Az ADL kutatás alapján a magyarok legnagyobb arányban (69 %) a zsidók üzleti világban meglévő hatalmáról szóló állítással értettek egyet

Figyelemre méltó a korcsoportonkénti bontás eredménye, melyből az derül ki, hogy a legnagyobb arányban a fiatalok, a 18-34 évesek véleménye, viselkedése lehet zsidóellenes – a rájuk vonatkozó index 50 százalék körül mozog. A 35-49 évesek körében ez az érték már alacsonyabb (45 százalék), az 50 év felettieknél pedig már csak 33 százalékot mutat.

Az index egyébként a közel-keleti és észak-afrikai országokban a legmagasabb, Gázát követi Irak, Jemen, Algéria és Líbia. E régión kívül az index Görögországban volt a legmagasabb (69 százalék), a legkisebb értékeket pedig Laoszban (0,2 százalék), a Fülöp-szigeteken (3 százalék) és Svédországban (4 százalék) mérték.

Kelet-Európában pedig Magyarországot megelőzi Lengyelország (45 százalékos indexszel), Bulgária (44 százalék) és Szerbia (42 százalék) is, de a hazai adat magasabb mind a kelet-európai átlagnál (34 százalék), mind pedig a világátlagnál (26 százalék) is.

Mint ismert, a Tett és Védelem Alapítvány megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet készített 2013 novemberében az antiszemita előítéletek gyakoriságáról, erősségéről és a zsidóellenes előítéleteket tápláló csoportokról a magyar társadalomban. Az a kutatás kérdőíves módszerrel történt, 1200 fős mintán Kovács András szociológus vezetésével, melynek eredményei alapján a zsidók elleni diszkriminációt a megkérdezettek 15-16 %-a támogatná. A teljes mintának a 35-40 százaléka biztosan elfogad több-kevesebb antiszemita sztereotípiát.

ADL2

Forrás: global100.adl.org