A bolgár oktatási és tudományügyi miniszterhelyettessel tárgyaltak a TEV képviselői

Denitsa Sacheva, Oktatási és tudományügyi miniszterhelyettes, Bulgária. Fotó: TEV

Az európai szintű antiszemitizmus elleni küzdelem részét képező, Tananyaggal és tankönyvekkel az antiszemitizmus ellen (ECTPA) elnevezésű európai projekt részleteiről egyeztetett Szófiában Szalai Kálmán, a TEV titkára, Olti Ferenc, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségi tagja Denitsa Sacheva bolgár oktatási és tudományügyi miniszterhelyettessel. A találkozón részt vett Alex Benjamin, az Európai Zsidó Szövetség (European Jewish Association) Közkapcsolati igazgatója és Emil Kalo, a Zsidó Világkongresszus alelnöke is. A kétoldalú megbeszélés során a tárgyaló felek előzetes megállapodást kötöttek egy az ECTPA-n alapuló kísérleti projekt bulgáriai kidolgozásáról és alkalmazásáról.

Szalai Kálmán és Olti Ferenc bemutatták annak a közelmúltban lezárult magyarországi hétéves programnak a tapasztalatait és tanulságait, amelyen a kidolgozandó projekt alapul. Ennek során azt vizsgálták, hogy az általános és középiskolai tankönyvekben milyen módon jelenik meg a zsidóság, a zsidó kultúra és történelem, valamint a modern kori Izrael. A program elsődleges célcsoportját azon fiatal generációk jelentik, amelyek nem rendelkeznek a zsidóságot érintő elsődleges, közvetlen tapasztalatokkal. E mellett a zsidóság valós történetének, értékeinek a judaizmus környezetre gyakorolt hatásainak ábrázolása, a zsidóságnak a társadalmi fejlődésben betöltött szerepének és üldöztetésének bemutatása is a fő szempontok között szerepel.

A magyarországi kutatás 15 általános és 28 középiskolai tankönyvet vizsgált, és mintegy 450 helyen javasoltak módosításokat, melyeknek mintegy 70 százalékát fogadták el. A tankönyveket a magyar diákok 80 százaléka használja, az elfogadott módosítások közel egymillió tanulót érintenek. További sikerként értékelhető, hogy a szaktárca különösen problematikusnak talált állításokat is visszavont.

A vizsgálat eredményei szakmai, tudományos alapokon nyugvó útmutatásul szolgálnak ahhoz, hogy az általános és középiskolai tantervekben javuljon a zsidóság történelmét és jelenkori mindennapjait bemutató oktatási eszköztár minősége. A kezdeményezés azzal számol, hogy az iskolai tankönyvek felülvizsgálata, a zsidó történelem és mai zsidó élet átfogó, kiegyensúlyozott megjelenítése, az antiszemitizmus minden formájának mellőzése a féligazságok, összeesküvés-elméletek és sztereotípiák csökkenéséhez járul hozzá, ezzel egyidőben pedig a fiatal generációk zsidókkal szembeni hozzáállása is megváltozik.

A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy az antiszemitizmus elleni harc nélkülözhetetlen terepe az oktatás, és az ECTPA-hoz hasonló kezdeményezések révén a szakpolitikai döntéshozók konkrét módszerek alkalmazásával szoríthatják vissza az előítéleteket és mozdíthatják elő a toleranciát a felelősségvállalásra való nevelés keretein belül.

A következő időszakban a TEV képviselői további EU tagállamokban is megbeszéléseket folytatnak az európai oktatási projekt -ECTPA- kapcsán.

 

Balról: Dr. Olti Ferenc, Szalai Kálmán, Alex Benjamin, Denitsa Sacheva miniszterhelyettes, Emil Kaló és a bolgár oktatási minisztérium szakértői. Fotó: TEV