100 éves a Balfour nyilatkozat

Ma 100 éve, 1917. november 2-án született meg a híres Balfour-nyilatkozat, amely megalapozta Izrael állam megszületését.

James Arthur Balfour brit külügyminiszter javasolta először zsidó nemzeti otthon létesítését a zsidó nép számára Palesztina területén. Lord Walter Rotschild bárónak, a brit zsidó közösség egyik vezető személyiségének szóló levél volt az első lépés Izrael állam 1848-as megalapításához.

Külügyminisztérium

1917. november 2.

Kedves Lord Rothschild!

Nagy megtiszteltetés nekem, hogy közvetíthetem Őfelsége kormányától az alábbi szimpátia-nyiltakozatot a zsidó cionisták törekvésével, amit javasolt és jóváhagyott a Kabinet is.

„Őfelsége kormánya jóindulatúlag tekint a zsidó nemzeti haza megteremtésére Palesztinában, és minden tőle telhetőt megtesz e cél elérésének elősegítésére, miközben világosan kell látnunk, hogy semmi sem csorbíthatja a Palesztinában fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve a bármely más országban élő zsidók jogait és politikai státusát.”

Nagyon örülnék, ha ezt a nyilatkozatot a Cionista Világszövetség tudomására hozná.

Szívélyes üdvözlettel:

Arthur James Balfour

A levélbe foglalt szándéknyilatkozat a brit kabinet 1917 október 31-i állásfoglalását tükrözi.

Az érintett terület az első világháború végéig oszmán fennhatóság alá tartozott, majd ebben az időben a brit mandátum részét képezte. A Balfour-nyilatkozat kiemelkedőan fontos mérföldkő volt abban a korántsem egyszerű  folymatban, amelynek végén kikiálthatták Izrael állam függetlenségét, és ezzel a zsidó nép újra hazára talált.

1920-ban San Remo-ban a szövetséges és társult főhatalmak is helyben hagyták a deklarációt, és Nagy-Britanniát bízták meg a végrehajtásával. 1922-ben a Nemzetek Szövetsége megbízási szerződést kötött Nagy-Britanniával a zsidó nemzeti otthon megteremtésére. Az alapokmány 22.§  és a mandátumszerződés elismerte a zsidó népnek Eretz Izraelhez (Palesztina) fűződő történelmi kapcsolatát és helyben hagyta a zsidó nemzeti otthon újjáalakítását.

Az izraeliek nagyra becsülik a Balfour-nyilatkozatot. Azonban Nyugat-Európában számos indulatos vita és hisztérikus sajtókampány övezi a centenárium megünneplését. Az arabbarát radikális baloldali ellendrukkerek, az új antiszemitizmus fő támogatói és forrásai hadjáratot indítottak a Palesztin Hatósággal karöltve, amelyben követelik, hogy a brit kormány tegye jóvá százéves bűnét.

Mindezen hangok ellenére Theresa May, konzervatív brit miniszterelnök nagy tisztelettel nyilatkozott az évfordulóról: „Büszkék vagyunk a szerepre, melyet Izrael állam létrehozásában játszottunk, és bizony, büszkeséggel fogunk megemlékezni a centenáriumról”

May tavalyi megemlékezésen elhangzott szavai:

„A levél ékes bizonyítéka Nagy-Britannia szerepének a zsidó állam megalapításában. Az évfordulóról büszkén emlékezünk meg. A levél, és nagyon sok ember erőfeszítései nyomán jelentős állam született. Ha valaki ma végigsétál Jeruzsálem vagy Tel-Aviv utcáin, olyan országot lát, amelyben az emberek szabadok és jogi értelemben egyenlőek függetlenül attól, hogy milyen neműek vagy milyen a vallásuk.”