Varsói Párbeszéd a Demokráciáért

2017. december 7-8-án 6. alkalommal került megrendezésre a Varsói Párbeszéd a Demokráciáért (WDD-The Warsaw Dialogue for Democracy) c. konferencia, a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériumának és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodájának szervezésében.

A konferencián 30 ország civil szervezetei és emberi jogi aktivistái képviseltették magukat, köztük Magyarországról a Tett és Védelem Alapítvány munkatársa, Nagy Orsolya. Ebben az évben négy fő témában osztották meg tapasztalataikat és nézetekeit a résztvevők: a fiatalok politikai és közéleti részvétele, a független médiaorgánumok kihívásai, átmeneti igazságszolgáltatás konfliktusos és konfliktus utáni társadalmakban, és a vallások közötti párbeszéd. A konferencia második napján tartott Civic-Tech workshopon a párbeszédet, demokratikus részvételt és közösségépítést segítő online platformok működésének jó gyakorlataival ismerkedhettünk meg. Az elhangzott előadások és hozzászólások alapján készülő ajánlások tovább erősíthetik a nemzetközi szervezetek, a kormányzati szervezetek és a civil társadalom tevékenységét az emberi jogok biztosításában. A konferencián kiemelten hangsúlyozásra került, hogy míg a vallást gyakran tekintjük feszültségforrásnak és az instabilitás egyik lehetséges faktorának, a spirituális értékek fontos szerepet játszanak az emberi jogok megteremtésében, valamint a demokratikus folyamatok helyreállításában.