Tett és Védelem: a Jobbikkal való ellenzéki együttműködés elfogadhatatlan

Bodnár Dániel Kuratóriumi elnök TEV

Bodnár Dániel
Kuratóriumi elnök
TEV

A Jobbik és az ellenzék egyes pártjainak mostanában körvonalazódó összefogása a Tett és Védelem Alapítvány szerint elfogadhatatlan – nyilatkozta a 888.hu számára Bodnár Dániel. Az alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a szélsőséges párttal most kokettáló pártoknak nem lenne szabad elfelejteniük, hogy a Jobbik mostanában csak letagadja, és nem pedig megtagadja az általa hangoztatott antiszemita megnyilvánulásokat, miközben a párt antiszemitizmussal manipuláló provokációi, felelőtlen politizálása mérhetően rontották Magyarország nemzetközi megítélését.

888.hu: Mi a Tett és Védelem Alapítvány véleménye azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik cukiságkampánya mintha meghozta volna gyümölcsét? A baloldali ellenzéki pártok holdudvarában megjelentek olyan hangok, amelyek összefogást szorgalmaznak az eddig elfogadhatatlan radikális párttal.

Bodnár Dániel: Az ország nemzetközi megítélése és az ország általános politikai minősége szempontjából az egyik legnagyobb veszélyt jelentő folyamat az, ami jelenleg bizonyos körökben éledezik. Jelesül a Jobbik és az ellenzék egyéb pártjainak összefogása. Ne felejtsük el, hogy az ország reputációját erodáló, számos antiszemitizmussal összefüggő vád túlnyomó többségében a Jobbik provokációinak, felelőtlen politizálásának számlájára írható. Az, hogy a Jobbik az ellenzék többi pártjával bármifajta szövetséget kössön minden olyan politikai hagyománynak a meghazudtolása és semmibe vétele lenne, amihez az elmúlt 25 évben minden szalonképes párt tartotta magát. A legveszélyesebb, új politikai tendenciaként jelenik meg a Jobbikkal történő politikai szövetségkötés, az egész magyar demokráciára nézve, és a nemzet jövőjére nézve is rendkívül veszélyes lenne.

888.hu: Miért elfogadhatatlan önök szerint a Jobbik a demokratikus pártok számára? A cukisági átalakulása következtében a Jobbik akkor mostanra az önök értékelése szerint még nem vált elfogadható párttá, a korábbi, szélsőjobboldali antiszemita nézeteket vállaló pártból?

B.D.: Érdemes különválasztanunk ezzel kapcsolatban a hitelességi, a morális, valamint a reálfolyamatoknak az aspektusait. Amikor azt mondjuk, hogy egy párt ilyen és ilyen volt régen, aztán más ideológiát, eszméket kezdett el követni. Ennek lehetnek, lehetnének olyan megnyilvánulásai, amelyek egy ilyen típusú fordulatot hitelessé tennének. Ilyen hitelesítő jellegű megnyilatkozás lehetne az, hogyha nyíltan, egyértelműen, manifeszt jelleggel verbálisan is szakítana a Jobbik a korábbi nézeteivel. Azonban ilyen típusú aktus megtörténtéről nem tudunk.Sőt, ezzel szemben valójában sokkal inkább az – a politika történetből jól ismert – folyamat játszódik le, hogy egy adott párt, esetünkben a Jobbik úgy tesz mintha a korábbi, antiszemita kijelentései és nézetei nem léteznének. Ez a jelenségnek a felszíni része, hiszen ez csak a fővárosi, illetve a nagypolitikai aktivitásban része a Jobbik elmúlt fél-, háromnegyedéves megnyilatkozásainak. Ezzel párhuzamosan a Jobbiknak továbbra is van egy arca, amelyik még – a meggyőződésem szerint nagyon károsan – cukisági kampánynak nevezett jelenség ellenére sem változott, így semmiben sem mutat más képet a korábbi radikális, szélsőjobboldali ideológiájához képest. Ezt tapasztaljuk a vidéki Jobbik alapszervezetekben, gyűléseken és összejöveteleken, ahol a Tett és Védelem Alapítvány munkatársai a hallgatóság közé vegyülve első kézből származó információk alapján képesek a tényeket elemezni. A lokális jobbikos politikában mind a mai napig a hangnem ugyanaz a radikális, antiszemita és az összeesküvés-elméletekre alapozó retorika, mint amit megszoktunk a Jobbiktól az elmúlt hat-nyolc évben. Emellett a Jobbik megítéléséhez beszélnünk kell arról is, hogy a pártnak a választói és a potenciális szavazói milyen nézeteket vallanak, és ezeket a nézeteket miért vallhatják szégyenérzet nélkül. A legutóbbi kutatásaink is – csakúgy mint az elmúlt évek összes vonatkozó kutatása – azt bizonyítják, hogy a Jobbik szavazói között az antiszemita nézeteket valló tagoknak és potenciális szimpatizánsoknak az aránya, a mainstream hazai pártokhoz viszonyítva nagyjából kétszeres. Az átlagos arány a magyarországi nagy pártok esetében 30 százalék környékén van, ami a Jobbik szavazóinál 60 százalék feletti. Az ilyen típusú, speciális hívószavakon alapuló pártpreferenciák kialakulása egészen speciális folyamat. A meglévő bizonytalanságok, előítéletek könnyedén a felszínre hívhatóak, ha létezik egy olyan közeg, amelyben a társadalom többsége által kevéssé elfogadott, vagy egyenesen visszautasított nézetek legitimálódnak, mi több, csoportszervező elvvé válnak. A hazai közbeszédben megjelenő antiszemita megnyilatkozások, melyeknek túlnyomó többsége a Jobbikhoz és a jobbik jelenleg is aktív politikusaihoz köthetőek pontosan ezt az össztársadalmilag roppant kártékony legitimációs folyamatot indították be az elmúlt években. Erre úgy tekinteni, mintha nem történt volna meg a képmutatásnál lényegesen nagyobb vétek. Mindezek alapján azt érdemes hangsúlyozni, hogy nem szabad szem elől téveszteni, hogy a párt látszólagos nagypolitikai puhulása kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a néhány számító, önmérséklettel rendelkező politikusa megkísérli elfelejtetni a párt antiszemita megnyilvánulásait.

888.hu: Mitől válhatna hihetővé, elfogadhatóvá az, ha a Jobbik valóban szembefordulna a korábbi szélsőségesen antiszemita megnyilatkozásaival?

B.D.: A legfontosabb az lenne, hogy a megbánásnak legyen egy nyilvános cselekvésekben manifesztálódó része. A Jobbik esetében nyilvánvalóan nem erről van szó. A Jobbik a látszatok pártja. Ne feledjük azt sem, hogy Vona Gábor a közelmúltban is még azt állította a nagyobb nyilvánosság előtt, hogy ha kiderülne, hogy zsidó felmenőkkel rendelkezik lemondana politikai tisztségeiről. Több alkalommal hallhattunk a párt vezetőitől olyan megnyilatkozásokat, melyek a tagok tényleges hitvallásának elfedésére, és nem azok elvetésére szólítottak fel. Ezek az egészen szemtelenül bornírt megnyilatkozások nagyjából azt kérték, “mindahányan tudjuk, hogy mi az igazság a zsidókkal kapcsolatban, de arról inkább ne beszéljünk hangosan, mert sokakban visszatetszést kelt, és nem pedig azt, hogy a zsidósággal kapcsolatos mindenfajta előítélet káros és veszélyes”.

A teljes cikket itt olvashatja el.