Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult a Tett és Védelem Alapítvány

Tett és Védelem Alapítvány

Sajtóközlemény

Dr. Pintér Sándor
Belügyminiszter úr részére!

Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

A Tett és Védelem Alapítvány elnökeként fordulok kéréssel Önhöz. Alapítványunk, az antiszemitizmus elleni küzdelem jogállami keretek közötti kezelésének ügyét tűzte zászlajára. A jogállam melletti elkötelezettség, az emberi és a közösségi méltóság védelmének felelőssége arra sarkall, hogy Belügyminiszter Úr segítségét kérjem a 2013 április 21-én tartandó, a holokauszt áldozataira való megemlékezés napjára szervezett antiszemita provokáció megakadályozásában.

Miniszter úr tudomására kívánom hozni, hogy a Magyar Motorosok Menete nevű szerveződés az előre bejelentett, holokauszt megemlékezés napjára időzítetten szerzett útvonalengedélyt motoros menetére, mely gesztusnak, elnevezésében is közönségesen provokatív jellege nehézség nélkül belátható. A motoros menet érintené a Dohány utcai zsinagóga közvetlen környékét, a menet meghirdetett üzenete pedig az, hogy “adj gázt”.

A zsidó közösség méltóságát sértő megnyilvánulás megakadályozása értelmezésem szerint nekünk, demokratáknak, a jogállam elkötelezett híveinek kötelességünk. A Magyar nemzetet alkotó közösségek jogai, méltóságának csorbítatlan megőrzése közös nemzeti ügyünk, melynek felelőssége döntéshozóként és honpolgárként egyaránt terhel mindannyiunkat.
Kérem Miniszter urat, hogy a kiadott útvonalengedélyek visszavonásában, vagy szükséges módosításában az új alaptörvényünk szellemében legyen a hazai zsidó közösség, és mindazoknak a segítségére, akik a tervezett motoros vonulást a jogállam, a közösségi és az emberi méltóság, és nem utolsó sorban a tragikus történelmi tanulságok elleni provokációként élnék meg.

Tisztelettel üdvözli,

Bodnár Dániel
Kuratórium Elnöke
TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Dr. Köves Slomó vezető rabbi kezdeményezésére, az EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 2012 novemberében hívta életre a Tett és Védelem Alapítványt, mely a romló minőségű közbeszéd, a kirekesztés, az antiszemitizmus táptalaját adó ismerethiány, valamint az atrocitások és törvényszegések elleni erélytelen jogi fellépéssel szemben kíván új alternatívát nyújtani, a pozitív zsidó identitás és a közösségi szerveződés stratégiája mentén. A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett civil szervezet, melynek kurátorai a teológiai és világnézeti önmeghatározásuktól függetlenül, a legfontosabb Magyarországon működő zsidó vallási és kulturális irányultságokat kívánják megjeleníteni, ezzel is szimbolikusan kifejezve, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés mindannyiunk közös ügye. Az Alapítvány kurátorai között vannak a neológiát és ortodoxiát képviselő Mazsihisz, a statsquo/chábád EMIH, a reform irányzatú Szim Salom vezető személyiségei és az irányzatoktól független, de a társadalom elismert tagjaiként számon tartott emblematikus személyiségek egyaránt.