Náci-e vagy?

Idén ismét megrendezték szélsőjobboldali csoportok a Becsület Napja elnevezésű megemlékezésüket. Egyrészt szomorú, hogy 73 évvel a II. világháború befejezése után még mindig szélsőjobbos csoportok működnek és működhetnek Magyarországon, másrészt viszont fontos látni, hogy jelentőségük és lehetőségeik nagymértékben csökkentek az elmúlt időszakban.

Fotó: Markoszov Szergej / Népszava

Mire is emlékeznek ezek az emberek? Hivatalosan a megszálló német hadsereg kétségbeesett akciójára, amivel a körülzárt Budapesten, egészen pontosan a Várban rekedt csapatok próbáltak eljutni az addigra már jóval nyugatabbra húzódó frontvonalig. A hadmozdulatban 14.000 német és 2.000 magyar katona, illetve 2.500 nyilas és civil vett részt, a Vár ostroma és a kitörés során 20.000 katona pusztult el. Túlnyomó részük ugyanúgy áldozata volt a háborúnak, mint a Don kanyarban meghalt több mint 100.000 ember. Áldozatuk – mely kizárólag a náci Németország céljainak érdekében történt – azonban értelmetlen volt. Az az értelmezés is hamis, hogy a lemészárlással egyenértékű kapituláció helyett volt szükség a kitörésre, hiszen tudott, hogy kitörésben részt nem vevő csapattöredékek nagy része rendezetten hadifogságba került. Egyes értelmezések szerint a kitörésre parancsot adó vezetés a saját menekülését kívánta ezzel fedezni, de ezzel is kudarcot vallottak. A Budapest védelmének irányításával megbízott Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführer és Hindy István vezérezredes is megadta magát, miután nem sikerült az Ördög-árok csatornáin keresztül megkísérelt szökésük.

Véleményünk szerint kell emlékezni az áldozatokra. Azokra is, akik Budapest ostroma során katonaként haltak meg, de a polgári áldozatokra is. A kérdés inkább az, hogy kiknek és hogyan. Hogy mennyire nem egyszerű az emlékezet, azt jól mutatja Cseh Tamás megrázó dalának és az alatta olvasható, a művet teljesen félreértő és félre magyarázó kommenteknek a disszonanciája is.

De még ennél is szörnyűbb az áldozatok emlékét sértő azon értelmezés, amit a szélsőjobb immáron 12 éve próbál sulykolni. Ők ugyanis összemossák a felelősöket és az áldozatokat, ugyanúgy hősnek mondják a kitörésben résztvevő kiskatonákat és a tízezreket értelmetlen halálba küldő parancsot kiosztó vezetőket.

A szélsőjobboldali rendezvény az első időkben, az azóta más módon is hírhedté vált Györkös Istvánhoz és a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű szervezetéhez fűződött, mely „hőskornak” a 1999-es Viking Klubban történt verekedés vetett véget, aminek következtében több embert elítéltek. A résztvevők attitűdjét jól mutatja, hogy egyikük védője, Grespik László azzal próbálta bizonyítani az eljárásban résztvevő bíró elfogultságát, hogy feltételezett zsidó származása iránt érdeklődött.

Györkös és az MNA után a később feloszlatott Vér és Becsület Egyesület vette át a kezdeményezést, majd különböző, de ideológiailag hasonló formációk vitték tovább a „lángot”. Így például a Betyársereg, aminek vezetője, Tyirityán Zsolt még az MNA-ban kezdte „karrierjét”, a Pax Hungarica nevű informális csoport, ami Szálasi és a nyilas párt eszmei örökösének tekintett magára vagy éppen a beszédes nevű Hungaria Skins, valamint a Jobbik-közeli Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, melynek a vezetője idén például beszédet is mondott.
A megemlékezésnek néhány éve része lett a teljesítménytúrák hivatalos programjába is bekerült Kitörés túra is.

A szervezők szándéka egyértelmű: egy társadalmilag kívánatos szabadidős tevékenység leple alatt próbálják fogyaszthatóvá tenni saját szélsőséges eszmeiségüket és így kívánják valamennyire legitimmé tenni a hamis emlékezetpolitikájukat. A túrázók nagy része valószínűleg nincs is tisztában azzal, hogy milyen ideológiát legitimálnak a részvételükkel.

A társadalom immunrendszere ugyanakkor működik. Az idei rendezvényt már úgy hirdették meg a szervezők, hogy azon nem tűrnek el horogkeresztet vagy SS-rúnát viselő résztvevőket. Nyilván nem önszántukból hozták meg ezt a döntést, hiszen a korábbi években nem volt ezzel gondjuk, annál inkább a hatóságoknak: több eljárás is indult két éve a budapesti és a székesfehérvári rendezvényen látható önkényuralmi jelképek miatt, illetve komoly büntetést kapott Tyirityán Zsolt, a Betyársereg és az Erő és Elszántság vezetője, amiért beszédében a Waffen-SS-t éltette.
Ez nem jelenti azt, hogy nincs már dolgunk ezekkel az ideológiákkal, de úgy véljük, az irány jó. A társadalomnak csak kis része tekinthető affektív, zsigeri antiszemitának. Velük nincs sok dolgunk, itt a cél az, hogy belássák, a nézeteikkel szemben nincsen tolerancia, náci szimbólumaik a demokratikus társadalomban tűrhetetlenek, minden ezirányú cselekedetükre pedig a jogalkalmazás fog hatékony választ adni.

A fontosabb feladatunk azokkal van, akik a tudáshiányból fakadóan nem képesek felmérni ezen beteg eszmék veszélyeit, erre pedig a leghatékonyabb út az oktatás, az ismeretterjesztés. A Tett és Védelem Alapítvány elsődleges célja, hogy megfelelő képzési formákkal biztosítsa, hogy a kirekesztő ideológiák soha többé ne erősödhessenek meg a magyar társadalomban, a politikai vezetésnek pedig fontos feladata kell, hogy legyen megfelelő emlékezetpolitikával annak biztosítása, hogy azok, akik a XX. század áldozataira emlékezni kívánnak, ne ordas eszmék támogatásával tehessék ezt meg.

Tett és Védelem Alapítvány