Martin Schulz a Gój Motorosok látogatásáról

TVB003_2015-page-001Megérkezett Martin Schulz válaszlevele a Tett és Védelem Alapítvány elnökének. Mint ismeretes, Bodnár Dániel levélben forult az Európai Parlalment elnökéhez annak kapcsán, hogy Szanyi Tibor EP-képviselő meghívására Gój Motorosok látogattak Brüsszelbe. Schulz úr európai politikushoz méltó szavai meglehetősen diplomatikusak, de egyértelműek: elítélik az intolerancia minden formáját, így az antiszemitizmust is.

Tisztelt Bodnár Úr!

Köszönöm 2014. október 7-ei keltezésű levelét, amelyben aggodalmát fejezi ki a magyar Gój Motoros Egyesület nemrégiben az Európai Parlamentben tett látogatása kapcsán.

Az Európai Unió intézményei a 20. század első felének tragikus eseményei nyomán jöttek létre, a megrendítő történésekre, valamint az alapvető emberi jogok és demokratikus elvek iránti tisztelet hiányára válaszul. Az Európai Parlament és jómagam mindig is elítéltük és továbbra is elítéljük az intolerancia megnyilvánulásait és a fajgyűlöletre való uszítást; különösen és fenntartás nélkül elítéljük az antiszemitizmusból fakadó minden cselekedetet és annak minden kifejeződését.

Őszinte sajnálatomat szeretném tehát kifejezni az Ön által említett EP-képviselővel kapcsolatosan, aki a látogatás házigazdája volt és aki a látogatást az Európai Parlament költségvetésére terhelte, a látogatási szabályok betartásától függetlenül. Tudomásul veszem továbbá, hogy a képviselő október 15-én nyilvánosan bocsánatot kért a történtekért és lemondott delegációvezetői posztjáról.

A Parlament látogathatósága az intézmény fontos sajátossága, amely emberek ezrei számára teszi lehetővé, hogy betekintést nyerjenek egy egyedülálló, transznacionális gyűlés életébe, amely gyűlés több, mint 500 millió állampolgár közvetlen képviseletében rendelkezik törvényhozói joggal. Minden kísérlet, amely ezt a betekintési lehetőséget politikai kinyilatkoztatások céljára próbálja használni, illetve ellentmond az Európai Unió Alapjogi Chartájának, teljes mértékben elfogadhatatlan.

Levelét továbbítottam az alapvető jogok, és a kisebbségek védelméért felelős Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak.

Tisztelettel:

Martin Schulz