Felmérés: Soha nem látott szintet ért el az antiszemita incidensek száma az Egyesült Királyságban

Soha nem volt ilyen magas az antiszemita incidensek száma Nagy-Britanniában, derül ki a CST legfrissebb felméréséből. Ez már sorozatban a harmadik év, hogy egyre romló helyzetről jelent a brit zsidóság biztonsági állapotát figyelő szervezet, a Community Security Trust (CST).

Fél év alatt, azaz 2019 januárja és júniusa között példanélküli 892 incidenst rögzítettek a szigetországban. A tavalyi adatokhoz képest ez 10%-os növekedést mutat. A jelentés többek között rávilágít arra is, hogy havi lebontásban ez több, mint száz antiszemita motivációjú incidenst takar.

A jelentős növekedést, valószínűleg az magyarázza, hogy egyre több online antiszemita megnyilvánulásról érkezik bejelentés, eddig idén összesen 323 ilyen esetet jegyeztek fel a hatóságok, míg tavaly egész évben volt összesen 384 ilyen jellegű incidens.

A beszámoló kitér arra is, hogy növekszik a közösségi médiában történő állásfoglalások gyakorisága és intenzitása, s ezzel együtt annak bejelentésére irányuló motiváció is.

A legtöbb incidens a vizsgált időszakban februárban és márciusban történt, amikor 182 illetve 169 antiszemita megnyilvánulásról érkezett jelentés.

A brit zsidóellenesség az elmúlt hónapokban erősen dominált a hírekben is, főként a brit Munkáspárt antiszemitizmussal kapcsolatos ellentmondásos nyilatkozatai miatt.

A vizsgált hat hónap során eddig összesen 100 incidens köthető a Munkáspárton belül tapasztalható antiszemitizmusnak, míg ez a szám egész 2018-ban nem haladta meg a 148-at.

Kategóriás bontásban összesen 85 fizikai támadást, illetve 710 sértő megnyilvánulást rögzítettek az elmúlt fél év során, melynek 65%-át (576) Londonban (453), Manchesterben (123) és vonzáskörzetükben szenvedtek el, ahol a világ ötödik és Európa második legnagyobb zsidó diaszpórájának 75%-a él.

A bejelentett 85 incidens közül (mely 37%-kos növekedést mutat a tavalyi évhez képest) egyik sem sorolható az extrém erőszak kategoriájába (súlyos testi sértés, életveszélyes testi sértés). 25 esetben történt ütlegelés, rúgás, 23 esetben az áldozatokra köveket, üvegeket, tojásokat és más tárgyakat dobtak, ezek közül 53 esetben az inzultust verbális antiszemita megnyilvánulás is kísérte.

Az elmúlt fél év során 38 esetben történt rongálás, illetve tulajdon meggyalázás, illetve 49 esetben ért zsidó embereket egyértelmű antiszemita fenyegetés (mindkét kategória 14% illetve 13%-os csökkenést mutat a 2018-as évhez képest).

A 710 sértő megnyilvánulásból (15%-os növekedés a tavalyi évhez képest), mely az incidensek 80%-át teszi ki, összesen 318 antiszemita tartalmú sértést, 106 graffitit nem zsidó tulajdonon, 26 gyűlölködő levelet, és 308 nem fenyegető tartalmú online incidenst rögzített a CST figyelő szervezet.

A bejelentett online incidensek többsége a Twitter közösségi oldalhoz köthető (241).

Hatalmas csökkenés tapasztalható azonban a tömeges nyomtatású, illetve emailen terjesztett antiszemita irodalom terén, mellyel kapcsolatosan csupán 10 incidensről érkezett jelentés a tavalyi 32-höz képest. Mindez annak köszönhető a szakértők szerint, hogy az antiszemitizmus kiemelt helyszínévé vált az online tér.

Az áldozatokat tekintve 225 random zsidó egyén volt, 110-en viseltek valamiféle láthatóan zsidóságukra utaló jelet. 26-an zsidó iskolákhoz kötődtek, 29 zsidó diák volt, aki a támadás idején az iskolán kívül tartózkodott, 11 pedig zsidó diák vagy személyzet volt más, nem zsidó iskolákban. 48 támadás lakossági tulajdonon, 16 munkahelyen, 22 zsinagógában zajlott le.

forrás: CST Antisemitic incidents January-June 2019.