Európa nap- vallások közt

Az Európa 2000 középiskolában június 9-én Európa-napot tartottak. A Tett és Védelem Alapítványt egy vallások közti beszélgetésre invitálták, ahol Asher Faith rabbi és Csillag Péter katolikus diakónus beszélgetett a diákokkal.

asher

Asher Faith és Csillag Péter a vallások közti hasonlóságokat keresték. A programon részt vett egy Törökországból származó muzulmán fiú is, aki kiemelte, hogy vallásának előírásai között- a zsidó vallási szabályokhoz hasonlóan- szerepel a hús kivéreztetése és a fiúk körülmetélése.

A rabbi és a pap összehasonlították az előírt böjtöket, beszéltek ünnepekről, családról és közösségről és keresték mindazt, ami vallástól függetlenül összeköti az embereket. A programot közös- héber és magyar nyelvű- imával zárták.  És egy gyönyörű verssel, amely kifejezi Isten és ember kapcsolatát:


József Attila: 
Az Isten itt állt a hátam mögött

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot

…………………………………………..

…………………………………………..
Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábra állni, bennem.

Úgy segített, hogy nem segíthetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.

1937. október