Egy náci hattyúdala Budapesten

Horst Maher Fotó: Michael Urban/ddp/AF

A Tett és Védelem Alapítvány megelégedéssel nyugtázta, hogy a rendőrség Sopronban letartóztatta a Rote Armee Fraktion egykori ügyvédjét, a gyűlöletbeszédért és holokauszttagadásért elítélt náci propagandista Horst Mahlert, aki németországi börtönbüntetése elől megszökve Magyarországon remélt menedékjogot.

A hírek szerint Mahler levélben folyamodott a „szabadságszerető magyar néphez”, valamint a miniszterelnökhöz, akiknek kezébe biztonsággal leteheti sorsát., hogy elfogták a büntetett férfit.

Mahler életútját több forrás is paradoxnak nevezi: fiatal baloldali terroristából és lázítóból érettebb korára nácivá lett, karlendítéssel, heilhitlerrel és az eszköztár egyéb kellékeivel, azaz politikai oldalak szempontjából a két legtávolabbi végpontot járta be. Az ellentmondás azonban csak látszólagos. Ahogy maga Mahler fogalmazott az ezt firtató kérdésre: „De hiszen mindig is Amerikát és Izraelt tekintettem ellenségemnek.”

Alapítványunk krédója, az antiszemitizmus elleni harc sikeressége szempontjából is tanulságos megfogalmazni, hogyan ér össze a szélsőjobb és szélsőbal extrémizmusa, hogyan találja meg mindkettő az ellenségképet a zsidóságban. A szabadpiac működése, a nagytőke szerepe, a nemzetközi szervezetek ellenőrző jogköre, a nagyhatalmak politikája mindkét szélsőség kritikájának tárgya. És kisebb-nagyobb bakugrással mindkettő megtalálja bennük a zsidó szimbolikus, vagy nagyon is konkrétan megnevezett figuráját. A különbség leginkább annyi, hogy osztályharcos vagy faji alapon mutatnak rá közösségünkre. Egyiknél a munkásosztály és az  elnyomott népek állnak szemben a zsidó (vagy zsidó tőke által finanszírozott) burzsoáziával, másiknál az árja „faj” harcol a megsemmisítő zsidó faji „elnyomás” ellen.

Ez volt az a szempontváltás, amire Horst Mahler kényszerült, amikor a Baader-Meinhof csoport védőügyvédjéből a Harmadik Birodalom szószólójává vált, és ezt aligha nevezhetjük döbbenetes fordulatnak. Az általa is vallott hegeli dialektikus szemlélettel: megszüntetve megőrizte vezérlő ideológiájának folytonosságát.

A magyar hatóságok határozott fellépése megnyugtató abban a tekintetben is, hogy megálljt parancsol az igazságszolgáltatás rájuk nehezedő súlya miatt hazájukban levitézlett szélsőséges politikai szereplők Magyarországra menekülésének.

Szalai Kálmán

titkár

Tett és Védelem Alapítvány