Zsidó? Igen vagy nem?

A zsidó nő megverésével hencegő Szávay István helyére a Jobbik a 2013. februárjában kirobbant ELTE BTK HÖK gólyatábori lista botrányába keveredett Bencsik Jánost jelöli képviselőnek az Országgyűlésbe.

Bencsik János jelenleg a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének alelnöke, a Jobbik új budapesti elnöke.

Egyetemi tanulmányait 2004-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán kezdte, ahol előbb kommunikációelméleti, majd történész és történelemtanár diplomát szerzett. Bencsik János életrajzában megemlíti, hogy életében meghatározó szerepet játszott az újságírás, a média világa és a nyilvánosság különböző színterei. Írásai rendszeresen megjelentek a Jobbikhoz szorosan kötődő nemzeti radikális Barikád hetilapban.

Bencsik János 2005-2010 között a bölcsészkari HÖK elnökségi tagja és az egyik alelnöke volt a 2008-2012-es időszakban, illetve Bencsik szerint állítólag csak 2008 és 2010 között volt alelnök, mert 2010 februárjában lemondott tisztségéről.

A bölcsészkari HÖK-ről tudható, hogy a kérdéses időben egy zárt kör irányította. A nagy alapító maga Szávay István későbbi jobbikos képviselő volt, aki 2005 és 2008 között volt a bölcsészkar hallgatói önkormányzatának elnöke. Gondoskodni tudott róla, hogy az általa elhintett szellemiség uralkodjon később is a hallgatói önkormányzatban. Terjed is a neten egy olyan gúnyos videó, ami szerint az ELTE BTK-n mindenkit szeretettel vár az egyetlen zsidómentes hallgatói önkormányzat.

2005 óta 2013-ig a BTK HÖK elnökei mind Jobbik-tagok voltak – Szávay István, Nemes László, Garbai Ádám -, és szinte az összes alelnökre, illetve több aktivistára ugyanez igaz.

Az ELTE-s hallgatói önkormányzatok nem csak a politikai élet, hanem az egyetemi karrier tekintetében is jó ugródeszkának bizonyultak a jobbikos tagok számára.

Éveken át listázta az új hallgatókat az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata (HÖK). A gólyatáborba jelentkezőket világnézetük, pártszimpátiájuk, felekezeti hátterük és vélt származásuk alapján jellemezték.A legproblematikusabbnak azonban az a lista tűnik, ami több száz új egyetemi hallgató adatait és profilját tartalmazza. Ilyen lista már 2007-ben és 2008-ban is készült, és azóta is minden évben elkészítik. Az egyik ilyen dokumentum 2009-ből származik. Ez több mint 600 elsőéves hallgató adatait tartalmazza, azokét, akik jelentkeztek az ELET BTK HÖK által szervezett gólyatáborba.

Az általános adatokon túl – név, telefonszám, születési hely és idő, e-mail és lakcím, középiskola – a legtöbb diáknál különböző, gyakran érzékeny személyes tulajdonság is fel volt tüntetve: felekezeti, vallási, etnikai hovatartozás, vélt származás és pártszimpátia – ez utóbbi két adat kódolva -, illetve egy rövid összegző jellemzés, ami sok esetben obszcén, szexista, illetve becsmérlő. Mindez a hallgatók hozzájárulása, sőt: tudta nélkül.

A jellemzés többnyire az érintettek világnézetére, érdeklődési körére, küllemére és pártszimpátiájára utal, sokszor alpári stílusban: pl. „Ószövetségiek”, „Kürt alapítványi iskola sok zsidó tanárral”, „Csúnya zsidó feje van”, „Belpesti zsidó p…”,

A táblázatban van két oszlop, ami csak kódokat tartalmaz a hallgatók neve mellett. Az egyik oszlopban I vagy N szerepel, vagyis Igen illetve Nem. A dokumentációból az is kiderül, hogy a kérdés, melyre I vagy N a válasz: „Zsidó?”. A másik kódolt oszlop a hallgató pártszimpátiáját tartalmazza: A=MSZP, B=SZDSZ, C= LMP, D=Fidesz, E=Jobbik.

Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő pár nap múlva kénytelen volt elismerni, hogy a lista nem hamisítvány.

Mezey Barna az egyetem akkori rektora 2013. február 20-án felfüggesztette az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kara (BTK) hallgatói önkormányzatának (HÖK) működését és bejelentést tett a rendőrségen.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ugyanekkor megállapította, hogy az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának listája sérti az emberi méltóságot, az érintettek jó hírnevét és becsületét. A Péterfalvi Attila elnökletével működő hatóság álláspontja szerint a jogsértés a személyes adattal való visszaélés vétségének törvényi tényállását is kimerítheti.

A Jobbik vezérkarának hallgatólagos belső megállapodás alapján Szávay jelölhet maga helyett képviselőt és nem bízott semmit a véletlenre. Szellemiségét és a HÖK-ben edződött harcostársát ajánlotta mega helyett és nem meglepő az elnökség beleegyező jóváhagyása sem. Még a látszatát sem kívánják kerülni annak, hogy minden megy a régiben.