Havi jelentések

Antiszemitizmus monitoring nemzetközi módszerek alapján

Az antiszemita gyűlöletcselekmények monitorozását a TEV által életre hívott Brüsszel Intézet, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) által kidolgozott és javasolt módszerek alapján végzi. Az Intézet, a monitoring munka során, az antiszemita jelenségeket különböző, standardizált források által nyújtott információk alapján rögzíti és elemzi. Az incidenseket hét különböző kategóriába soroló monitoring munka forrásai többek között: az Intézet saját Kutatási és incidenskövetési csoportjának forrásai, a sajtóban és a közmédiában fellelhető információk, valamint a kormányzati szervekkel kötött megállapodás keretében lehetőség nyílik a bírósági, a bűnügyi és egyéb államigazgatási területek adatbázisaiban fellelhető releváns adatok felhasználására is.

A monitoring és a kutatás szakmai bázisa

A Brüsszel Intézet kutatási és monitoring tevékenységének szakmai hátterét, irányítását és felügyeletét, többek között Dr. Kovács András szociológus, a Közép-Európai Egyetem (CEU) professzora és a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudományos tanácsadója, Dr. Barna Ildikó szociológus, az ELTE TÁTK Társadalomkutatások Módszertana tanszék adjunktusa, valamint Andrew Srulevitch, az amerikai Rágalmazásellenes liga (ADL – Anti Defamation League) Kelet-Európa szakértője adják. Az adatgyűjtésben és kutatásban részt vevő szakemberek korábban önkéntesként, szakszerű irányítás mellett, több éves kutatómunkában szerezték ismereteiket és tapasztalataikat. Az Intézet az alapító TEV révén kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, mind a téma legnevesebb civil intézményei (ADL – Anti-Defamation League, AJC – American Jewish Committee, CST – Community Security Trust), mind pedig azok agytrösztjei irányában. Így megteremtődik a lehetőség a nemzetközi összehasonlításban is hiteles és pontos kutatási eredmények közzétételére s megnyílik az út a legfontosabb szakmai műhellyé válás útján, tekintve, hogy az Alapítvány megalakulásakor az egyik legfontosabb feladataként fogalmazta meg a hiteles, tudományos megalapozottságú adatszolgáltatást az antiszemitizmus, antiszemita jelenségek s attitűdök tárgykörében. Ez a hiányzó, eddig el nem végzett munka teremthet alapot egy a témát érintő értelmes nemzeti párbeszéd megteremtéséhez.

Összefogás a zsidó közösségek között

A Brüsszel Intézet közösségi felügyeletét az alapító Tett és Védelem Alapítvány kuratóriumában helyet foglaló, a jelentősebb hazai zsidó vallási és kulturális irányzatokat és a civil szférát is megjelenítő kuratóriumi tagok garantálják. A kuratórium tagjai között vannak többek közt Bodnár Dániel, az EMIH vezetőségi tagja és Guba Gergely, a Szim Salom reform közösség elnöke.