Adatvédelmi Nyilatkozat

A Tett és Védelem Alapítvány ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

A személyes adatok kezelése

IT biztonság

Cookie-k

Statisztikai célú adatgyűjtés

Jogsértés, jogorvoslat

A személyes adatok kezelése

A Tett és Védelem Alapítvány a honlapjának látogatói, valamint regisztrált önkénteseinek személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A szolgáltatások nyújtása során az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát. Személyes adatnak tekintendő minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott ilyen jellegű adat, más szóval minden olyan adat, mellyel Ön azonosíthatóvá válik (így neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe stb).

A Tett és Védelem Alapítvány (mint adatkezelő) tevékenysége során elsősorban az alábbi jogszabályokat tekinti mérvadónak:

• Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog, • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, • az elektronikus információszabadságról 2005. évi XC. tv., • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társasdalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,  • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, • 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről,

A Tett és Védelem Alapítvány csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, melyeket törvény előír, illetve melyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá melyek az önkéntes jelentkezések és tevékenységek lebonyolításához feltétlenül szükségesek.

A Tett és Védelem Alapítvány az önkénteseinek adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

Abban az esetben, ha Ön csupán ismerkedni szeretne internetes oldalunkkal, nem szükséges adatainak megadása. 

IT biztonság

A Tett és Védelem Alapítvány az Ön adatainak védelme érdekében a számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz, továbbá az irodai és egyéb nyilvántartási rendszere a jelszavakat titkosítva tárolja.

Cookie-k

A cookie kis méretű programok vagy fájlok, melyeket az Ön internetes böngészője ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni.

Statisztikai célú adatgyűjtés

A Tett és Védelem Alapítvány tevékenységének fejlesztése, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címét, mely adatokat kizárólag összesített formában dolgozunk fel a fenti célok érdekében.

Jogsértés, jogorvoslat

Az adatkezelés időtartama alatt Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.