Nyílt levél az Echo Tv vezérigazgatójának

A Tett és Védelem Alapítvány nem először kénytelen Varga-Bíró Tamással foglalkozni. Ezúttal nyílt levélben fordult alapítványunk az Echo TV vezetőjéhez.

 

ECHO HUNGÁRIA TV

Vezérigazgató részére!

 

Tisztelt Farkas-Rylewsky Boglárka!

 

A Tett és Védelem Alapítvány az alábbiak tárgyában kénytelen a tisztelt Médiaszolgáltatóhoz fordulni.

Alapítványunk, mint a magyarországi zsidó identitás védelmét maga elé célul kitűző civil szervezet létrejötte óta igyekszik minden törvényes eszközt megragadni az antiszemitizmussal szembeni hatékony fellépés érdekében.  Megítélésünk szerint ezen cselekvés során mind a mindenkori kormánynak, mind a zsidó közösségnek, mind az egyes véleményformálók és közszereplőknek megvan a saját felelősségi köre és a feladata. Ez utóbbiak tekintetében általános elvárás kell, hogy legyen, hogy a rasszizmus és az antiszemitizmus kérdését, mint a társadalom egészét fenyegető betegséget közelítsék meg. Éppen ezért összeférhetetlennek tartanánk a polgári értékrendet közvetíteni kívánó televízió céljaival, ha olyan személy kapna rendszeresen adásidőt, akit szélsőjobboldali körökben ünnepelnek, többek között a zsidósággal szembeni gyűlöletkeltő megnyilvánulásai miatt.

Az Echo TV-ben rendszeres szólási lehetőséghez jutó Varga-Bíró Tamás többek között a kuruc.info nevű neonáci hírportálon igyekezett úgy beállítani a holokausztot, mint a zsidó világösszeesküvés egy kirakós darabját, mellyel nem mást tett, mint a nemzetiszocialista rendszer által elkövetett népirtás bűnét igyekezett relativizálni. Amikor 2012-ben a Magyar Országgyűlés elfogadta az új Büntető Törvénykönyvet, akkor éppen az ilyen jellegű magatartást nyilvánította bűncselekménynek.

Meggyőződésünk szerint Varga-Bíró Tamás méltatlanná vált bárminemű közszereplésre azután, hogy énekes-dalszerzői munkássága során a Soá áldozatain gúnyolódott, egyúttal nyilvánosan kétégbe vonta azon genocídium megtörténtét, melynek 600 ezer magyar zsidó esett áldozatul. A magyarországi hatályos törvényekre és a szolgáltatók ezzel összhangban lévő magatartási kódexeire hivatkozva kezdeményeztük a szolgáltatóknál a videómegosztókon található, Varga-Bíró Tamás holokauszton és a magyar zsidó életen gúnyolódó kép- és hanganyagainak elérhetetlenné tételét és törlését.

Hisszük, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem leghatékonyabb fegyvere maga az oktatás. Szélesebb kontextusba helyezve éppen ezért nem engedhető meg, hogy a nemzeti összetartozás értékrendjét közvetíteni akaró médiafelületen olyan személy jelenjen meg, aki a gyűlölködő megnyilvánulásaival éppen ezen együvé tartozás szövetét igyekezett roncsolni; aki a népirtás áldozatain való gúnyolódással tudatosan szembehelyezte magát a polgári és nemzeti értékrenddel. Ahogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor fogalmazott „soha nem fogunk tolerálni semmiféle antiszemita megközelítést bármely problémával kapcsolatban”.

Ennek szellemében javasoljuk az Echo TV döntéshozói számára, hogy a jövőben tartózkodjanak Varga-Bíró Tamás bármilyen formában történő szerepeltetésétől.

Budapest, 2018. január 4.

Tisztelettel:

Szalai Kálmán

titkár

Tett és Védelem Alapítvány

Szalai Kálmán: Antiszemitizmus, szellemi mosdatlanság

Nem tudhatom, hogy mások számára örömteli-e az elhullott állat látványa. Azt sem, hogy az állat tetemébe üzenetet írni örömszerző tevékenység-e. Magam szívesen fogyasztok állati eredetű termékeket, de ennek van némi önértékű tiszteletteljessége, ha úgy tetszik, becsülöm a leölt táplálékforrást. Ennek a tiszteletnek van tán némi köze a zsidósághoz, de az bizonyos, hogy a tiszteletlenségnek nincsen semmi köze az antiszemitizmushoz. Pócs János fideszes parlamenti képviselő posztjai kapcsán erről bizonyosan szót ejthetünk. Bejegyzései azonban más irányú vitákat robbantottak ki, ezért az antiszemitizmus ügyével hivatásként foglalkozóként, a Tett és Védelem Alapítvány titkáraként néhány alapvetést újra tisztázni szeretnék.

Igen könnyű valamit antiszemita cselekménynek, antiszemita felhangú megnyilatkozásnak tekinteni. Érzékenységeink, észleléseink vélt és valódi szándékokat mosnak össze bizonyos rossz történeti tapasztalatokból, előítéletekből kifejlődő realitásérzékkel. A Tett és Védelem Alapítvány épp azzal a szándékkal jött létre 2012 novemberében Köves Slomó kezdeményezésére, Heisler András és Bodnár Dániel alapításában, hogy ezeket a sokszor szubjektív érzékelési tényezőket kiemeljük az egyéni benyomások összefüggésrendszeréből, legyen céljuk akár a bagatellizálás vagy a hiszterizálás. A mérésekben, az összevetésben, a tudományos kutatás eszközeiben hiszünk. Mindez keretrendszert teremt, amelyben – legyen bármilyen nehéz is, de – definiálni lehet az antiszemita cselekményt. A belső késztetésekről szinte lehetetlen kijegecesedett állításokat tenni, így arról is, van-e antiszemita indíttatása egy-egy cselekedetnek, annak például, ha valaki kétértelmű mondatot perzsel egy állat tetemébe, vagy azt szellemesnek hívén fotón terjeszti.

Ezzel egyenértékűen fontos és elemzésre érdemes kérdés, hogy a zsidó közösségnek, a zsidóság képviseleti szerveinek, közösségi képződményeinek vagy egyházi entitásainak, általában véve az etnikai vallási, felekezeti vagy életforma-kisebbségeknek mikor kell az adott jelenség kapcsán a nyilvánosságban véleményt kifejteni. A zsidó közösségben – az EMIH és a TEV közös definíciós kísérletei nyomán – azt tartjuk irányadónak, hogy ezt akkor érdemes megtenni, ha nem szándékokkal és motívumokkal kapcsolatos feltételezésről, hanem biztos és cáfolhatatlan tudásról van szó. Ez azért fontos, mert ha az egyéb, csak percepciókon alapuló – még ha ezek a történelmi tapasztalatokra alapozva egyértelműnek tűnnek is – késztetéseket tesszük szóvá, akkor azok csak ráhúzzák a közösségekre az előítélet épp adott sémáját; ezektől pedig így sosem lehet szabadulni.

A Pócs-ügy és a hasonló esetek kapcsán sokszor úgy tűnik, mintha egy, a nyilvánosság ingerküszöbét elérő ízléstelenség, bunkóság, tahóság, szemérmetlenség, szellemi mosdatlanság csak és kizárólag akkor válhatna nyilvános kritika tárgyává, ha annak konkrét gyűlölet-, ezen belül is leginkább antiszemita motivációja lenne. De ez így semmiképp sem jó. Egy, az immunháztartását egészséges állapotban tartó társadalomnak a közszereplők tahóságát éppúgy el kell(ene) ítélnie eleve a tahósága okán, ha úgy tetszik, automatizmusként, mint tennie kéne azt antiszemiták, romagyűlölők, családi erőszaktevők esetén. Pócs Jánost nem azért kell kínos figurának tartani, mert antiszemita provokációt követett el, hiszen nincs biztos tudásunk arról, hogy az motiválta-e a tettét, hanem azért, mert amit tett, az végtelenül közönséges.

A szerző a Tett és Védelem Alapítvány titkára

Az eredeti cikk megtekinthető: http://168ora.hu/velemeny/szalai-kalman-antiszemitizmus-szellemi-mosdatlansag-14607

Zsidózás után most cigányozással néppártosodik a Jobbik?

Ágoston Tibor a Jobbik debreceni önkormányzati képviselője 2014. december 12-i holokauszttagadó bűncselekménye miatt, a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) feljelentése nyomán 750.000 Ft pénzbüntetést kapott. A képviselő pár napja a romákkal szemben is őszintén állást foglalt: azt javasolta, hogy a rászoruló cigány gyerekeket ne az Arany János Tehetséggondozó Programmal, hanem a nyilvánvalóan fiktív „Rostás Winnetou” felzárkóztató programmal támogassák.

A debreceni önkormányzat jobbikos képviselője a városi közgyűlés legutóbbi ülésén nem volt hajlandó megszavazni egy roma származású fiatal ösztöndíját. Felszólalásában kijelentette: „Hogyha egyszer azt mondjuk, hogy Arany János Tehetséggondozó Program, akkor az a tehetségekről gondoskodjon, és nem olyanokról, akiknek esélyt akarunk adni arra, hogy majd megmutassa, hogy ő tehetséges-e vagy nem. Vagy pedig csináljunk egy olyan programot, aminek mondjuk Rostás Winnetou lesz a neve, és felzárkóztató program.”

A legközönségesebb, vulgáris és nyilvánvalóan védhetetlen rasszizmussal kapcsolatban a néppártosodás útját keresgélő Jobbik hivatalos nyilatkozata szerint a párt nem ismer Rostás Winnetou Programot, így nem tudják, mire gondolt debreceni képviselőjük. Dr. Papp László polgármester egyébként azonnal elítélte a jobbikos képviselő felszólalását, és visszautasította az etnikai megközelítést. A hátrányos helyzetű gyerekek támogatásáról szóló javaslatot végül 29 igen és a jobbikos nem mellett fogadta el a közgyűlés.

A TEV határozottan tiltakozik Ágoston Tibor debreceni, jobbikos képviselő minden rasszista megnyilatkozása és annak mérgező hatásának terjesztése ellen, akár a zsidóságot, akár a romákat érinti épp. Az a politikus, aki kirekesztő, rasszista és történelemtagadó kijelentései miatt súlyos jogi és anyagi szankciókkal szembesült, de láthatóan ez sem tudja a rasszista kijelentésektől legalább a társadalmi normakövetés miatt visszatartani, a TEV álláspontja szerint nem méltó a képviselői pozícióra.

Nem ez az első eset, hogy Ágoston Tibor szélsőséges kijelentésekkel hívja fel magára a figyelmet. Korábban olyan posztot tett közzé a Facebook oldalán, mely szerint valójában a cionisták szervezték meg a zsidók deportálását, míg egy 2014. január 12-én tartott nyilvános rendezvényen – szándékos nyelvbotlásként – holokamunak nevezte a holokausztot. A kijelentés miatt a TEV feljelentést tett, és végül a Debreceni Járásbíróság megállapította a Jobbik képviselőjének bűnösségét holokauszt-tagadás ügyében, melyet a másodfokú tárgyalás két évvel később helyben hagyott. Ekkor 750 000 Ft büntetésre ítélték a képviselőt, melyet 50 ezer forintos havi részletekben is törleszthet, ám ha egy befizetést elmulaszt, úgy fogházban letöltendő elzárás várna rá.

Miután több hazai médium is beszámolt Ágoston Tibor újabb rasszista megnyilvánulásáról, a debreceni Jobbik bejelentette, hogy belső vizsgálatot indít az ügyben. A TEV álláspontja szerint a kérdés leginkább az, hogy miért maradhattak a Jobbikon belül következmények nélkül Ágoston eddigi holokauszttagadó kijelentései. Ha az elmarasztaló bírósági ítélet ellenére a mai napig a Jobbik tagja és képviselője lehetett a szélsőséges politikus, akkor joggal lehet levonni azt a következtetést, hogy a „cukiság” és a „néppártosodás” álarca mögött ugyanaz a rasszista párt vicsorog, amelyet korábban megismert az ország, mindezt pedig hanukai üdvözletek cinikus elküldése egy pillanatig sem tudja elfeledtetni.

Elegük lett a lakóknak a gyűlöletkeltő feliratokból

Sashegyi lakók jelezték a Tett és Védelem Alapítvány felé, hogy a Hegyalja út és a Meredek utca környékén gyalázkodó feliratokkal festették tele az utcanév táblákat. Ez már nem az első eset,hasonlóan ízléstelen szövegektől már több alkalommal is megtisztították a helybeliek az utcatáblákat, de azokat rendre gyalázkodó üzenettel rondítják el. A környékbeliek a TEV segítségét kérték a helyzet megnyugtató és végleges rendezésre.

A Tett és Védelem Alapítvány az ilyen bejelentések esetén mindig felveszi a kapcsolatot a területért felelős önkormányzat megfelelő szervével vagy a közútkezelő társaság illetékeseivel annak érdekében, hogy ezek a gyalázkodó, mocskolódó feliratok mielőbb eltűnjenek a közterületekről. Tekintettel arra, hogy ezen ügyek átfutása még mindig sok időt vesz igénybe, alapítványunk saját kézbe vette az ügyet.

A helyszínen 10 percnyi munkával, némi hígító segítségével teljesen eltüntettük a feliratokat az utcatáblákra rakódott többéves szennyeződéssel egyetemben.

Az eset kapcsán ismét azt tapasztaltuk, hogy a helyi lakosok mily nagy számban tettek bejelentést és emelték fel szavukat a gyűlöletkeltés, a közterületet ellepő mentális környezetszennyezés ellen. Az ismétlődő mocskolódó és ízléstelen feliratok megjelenésének elkerülése érdekében az útvonalon biztosítottuk a helyszíni megfigyelést az elkövető azonosításának lehetőségével.

A belvárosból is érkezett hozzánk lakossági bejelentés, mely szerint a 15-ös busz Nádor utcai megállójában gyűlöletkeltő felirat jelent meg. A buszmegállóban található világító rektámtáblára “GÁZKAMRÁBA SOROS GYÖRGYÖT ÉS MIGRÁNS MOHAMEDET” szöveget írtak. A bejelentéseket követő napon a helyszínre érve azt tapasztaltuk, hogy a feliratot már eltüntették, azt valaki gondos munkával letakarította.

A közéletben megjelenő gyűlöletbeszéd ellen a felvilágosítás és tájékoztatás mellett az oktatás terén vállalt közös felelősségen túl némi tisztítószerrel megtámogatott tenniakarás is nagyon hatásos tud lenni.

 

Varsói Párbeszéd a Demokráciáért

2017. december 7-8-án 6. alkalommal került megrendezésre a Varsói Párbeszéd a Demokráciáért (WDD-The Warsaw Dialogue for Democracy) c. konferencia, a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériumának és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodájának szervezésében.

A konferencián 30 ország civil szervezetei és emberi jogi aktivistái képviseltették magukat, köztük Magyarországról a Tett és Védelem Alapítvány munkatársa, Nagy Orsolya. Ebben az évben négy fő témában osztották meg tapasztalataikat és nézetekeit a résztvevők: a fiatalok politikai és közéleti részvétele, a független médiaorgánumok kihívásai, átmeneti igazságszolgáltatás konfliktusos és konfliktus utáni társadalmakban, és a vallások közötti párbeszéd. A konferencia második napján tartott Civic-Tech workshopon a párbeszédet, demokratikus részvételt és közösségépítést segítő online platformok működésének jó gyakorlataival ismerkedhettünk meg. Az elhangzott előadások és hozzászólások alapján készülő ajánlások tovább erősíthetik a nemzetközi szervezetek, a kormányzati szervezetek és a civil társadalom tevékenységét az emberi jogok biztosításában. A konferencián kiemelten hangsúlyozásra került, hogy míg a vallást gyakran tekintjük feszültségforrásnak és az instabilitás egyik lehetséges faktorának, a spirituális értékek fontos szerepet játszanak az emberi jogok megteremtésében, valamint a demokratikus folyamatok helyreállításában.

Tálas Péter előadása a TEV konferenciáján

Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértő a Tett és Védelem Alapítvány „Biztonságban vannak-e az európai zsidók” című konferenciáján elhangzott előadása.

(Az előadás teljes szövegét az Egység januári számában olvashatják. Hamarosan megjelenik kiadványunk is, ami a konferencia összes előadását tartalmazza majd.)

Az európai biztonság kérdéséről hadd emeljek ki két dolgot, melyeket rendkívül fontosnak gondolok napjainkban.

Az első mindenféleképpen az, hogy a biztonságról szerzett információink hihetetlenül kibővültek. 25 vagy 30 évvel ezelőtt nem volt internet, nem volt Facebook, nem volt Instagram, nem volt Twitter, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy negyed évszázada nem volt globális információáramlás. A fejlődés ezen a téren egyrészt nagyon pozitív, másrészt azt is látnunk kell, hogy az információáramlás együtt jár az információhoz való hozzáféréssel, illetve azzal, hogy bárki felteheti a világhálóra a saját véleményt. Ez a lehetőség adott azoknak is, akiknek pozitív véleménye van egy adott kérdésről, és azoknak is, akinek negatív gondolataik vannak: kibővült az a kör és az az eszközrendszer, amivel részben befolyást gyakorolhatunk környezetünkre, embercsoportokra. Ennek a folyamatnak nagyon sok pozitív hozadéka van, de látnunk kell a veszélyeket is. Hogy egyszerűen fogalmazzunk: a „jó” emberek is megtalálhatják egymást az interneten, de ugyanúgy a rossz szándékkal rendelkezők is könnyebben felkutathatják egymást. Azzal, hogy sok eszközön áramlik hozzánk az információ, azt gondolom, nem bővült sajnos az átlagpolgár információigénye. Leegyszerűsítve kimondhatjuk, hogy egyfajta információbuborékokba zárjuk el magunkat, és ezek az információbuborékok határozzák meg azt, hogy mit gondoljunk a világról. Összességében ez egy kifejezetten káros folyamat meglátásom szerint.

A másik lényeges dolog, ami a fentiekből fakad, hogy megnövekedett a biztonság szubjektív percepciójának a hatása mi biztonságértelmezésünkre. Néhány konkrétummal érzékeltetve: 2015-ben, amikor körülbelül 2 millió menekült, migráns érkezett azt Európai Unióba, fölmerült egy olyan kérdés, hogy ez tekinthető-e már népvándorlásnak. Ez a 2 millió ember az 520 milliós Európa Uniónak kevesebb mint 0,5%-át jelenti, ami statisztikailag egész egyszerűen szinte elhanyagolható, mégis, fontos aláhúzni, hogy ezzel a 2 millió emberrel sem tudott mit kezdeni az Európai Unió, nem tudta kezelni a problémát megfelelően. Hasonlóképpen a terrorizmus kapcsán hadd mondjak néhány adatot. Miközben kétségtelen, hogy a világon, és Európában is növekedett a terrorfenyegetettség, a statisztikai adatok azt mondják, hogy leginkább Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Dél-Ázsiában, a szub-szaharai övezetben jelentős a növekedés. Ehhez képest Európa, az Egyesült Államok, Észak-Amerika terrorfenyegetettségi növekedése jóval alacsonyabb. A kérdés természetesen az, hogy egy olyan helyzetben, amikor a világ általános biztonsági helyzete romlik, akár egy Európa-nagyságú kontinens, vagy egy magyarországnyi terület kivonhatja-e magát ebből a negatív tendenciából. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb tanulsága a migrációs válságnak számomra, hogy valószínűleg Európa kizárólag közösen tudja kezelni ezt a kérdést.

Történelmi döntés: Az amerikai elnök elismerte Jeruzsálemet, mint Izrael fővárosát

A Fehér Ház élőben közvetítette szerdán, hogy Donald Trump elnök aláírja a dokumentumot, amely elismeri Jeruzsálemet, mint Izrael fővárosát. Ezzel egyidőben, ahogyan az elnökválasztási kampányban ígéretet tett rá, Tel-Avivból Jeruzsálembe költözteti az amerikai nagykövetséget. Trump emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államok eddig soha nem foglalt állást hivatalosan arról, hogy melyik várost ismeri el Izrael fővárosának.

A médiazajban kevés figyelmet kap az a tény, hogy az Egyesült Államokban már 22 éve törvény írja elő, hogy az amerikai nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe kell költöztetni, legkésőbb 1999. május 31-ig. A „Jerusalem Embassy Act” 1995. október 23-án lépett hatályba, miután a szenátus 93–5, az alsóház pedig 374–37 arányban megszavazta, és rendelkezik arról is, hogy Jeruzsálem oszthatatlan város marad, melyet Izrael fővárosának kell elismerni.

A törvénynek azonban eddig soha nem szereztek érvényt, mivel Clinton, Bush és Obama elnökök – alkotmányos joguknál fogva – elnöki rendeletekkel évente elhalasztották a végrehajtását, nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva. Fél évvel ezelőtt még Trump is aláírta a halasztó elnöki rendeletet 6 hónapra, de most úgy döntött, nem hosszabbítja meg tovább.

Szintén kevés figyelmet kapott az a friss hír, hogy az amerikai képviselőház éppen a bejelentés előtti napon szavazta meg nagy többséggel a törvényt, amely felfüggeszti Palesztin Hatóság finanszírozását, amíg az terroristák családjait támogatja.

A várható bejelentés miatt ciszjordániai arabok már kedden este Trump elnököt ábrázoló képeket égettek. Jiszráel Katz, az izraeli titkosszolgálatokért felelős miniszter figyelmeztette a Palesztin Hatóságot, hogy az erőszakos tiltakozásokkal nagy hibát követnek el. Eközben a Hamasz vezetője, Ismail Haniyeh kijelentette, hogy az amerikai döntés veszélyes eszkalációhoz vezethet, amely szerinte minden vörös vonalat átlép. A Palesztin Hatóság elnöke tiltakozó menetekre szólított fel szerdától kezdve, és a Fatah ifjúsági szárnya szerint minden lehetőség nyitva áll Jeruzsálem megvédésére.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma utasította a kormányzati alkalmazottakat, hogy kerüljék el Jeruzsálem óvárosát és Ciszjordániát egy lehetséges erőszakhullám kirobbanására készülve.

Avigdor Liberman védelmi miniszter leszögezte, hogy Izrael tudni fogja, hogyan kell megbirkózni minden olyan következménnyel, amelyet az amerikai bejelentés eredményezhet. Liberman kijelentette, hogy ez a kulcsfontosságú döntés minden zsidó ember számára nagyon fontos .

Mindeddig az összes külföldi nagykövetség székhelye Tel-Avivban volt, Jeruzsálemben csak alacsonyabb rangú képviseletek működtek a város vitatott státusza miatt.

Trump bejelentésének, azzal, hogy amerikai elnökként deklaráltan letette voksát a zsidó állam mellett,  óriási szimbolikus jelentősége van, ám a hatásai egyelőre kiszámíthatatlanok.

A történelmi döntést nagyon intenzív politikai időszak előzte meg. Az iraki és szíriai polgárháborús káoszban a korábbi lagymatag politikai aktivitás nyomán az Egyesült Államok és szunnita arab szövetségesei, elsősorban Szaúd-Arábia jelentős pozíciókat vesztettek.

Oroszország, Törökország és Irán szövetségével, a perzsa állam dominanciájával összefüggő siíta félhold alakult ki a Perzsa-öböltől a Földközi-tengerig, mely magában foglalja Iránt, Irakot, Szíriát, és Libanont is. Irán bevallottan a zsidó állam megsemmisítésére tör, ezért ez a fejlemény rendkívül veszélyes helyzetet teremtett Izrael számára. A perzsa állam viharos térnyerése a szunnita többségű Szaúd-Arábia, az Emírségek, Jordánia, és Egyiptom számára is komoly stratégiai fenyegetést jelent, így  a történelemben először de-facto érdekszövetség alakult ki közöttük és Izrael között.

A térképre tekintve könnyen belátható, hogy lényegében egy orosz és egy amerikai orientációjú blokk áll egymással szemben, és az amerikai elnöknek a sajátjában valamilyen rendet kell teremtenie, ha nem akar végképp kiszorulni a régióból. Ennek a rendnek a megteremtését készíthették elő az elnök, illetve megbízottainak a látogatásai Szaúd-Arábiában, a zsidó államban, és a palesztinai araboknál.

Trump nyilván felmérte a saját blokkját gyengítő konfliktusok természetét, és azok felszámolásával kezdi rendezést. Ezek közül a (szunnita érdekszférába tartozó) palesztinai arabok ügye mérgezi leginkább a bizalmat. Bár az úgynevezett békefolyamat kimondott célja egy palesztinai arab állam létrehozása lett volna Izrael mellett, a gyakorlatban az arabok ezt csak közbülső, taktikai célnak tekintették addig, amíg saját szuverenitásukban megerősödve végül teljesen megsemmisíthetik a zsidó államot. A 17 évvel ezelőtti Clinton-Barak-Arafat paktum (a Zöld-vonal mögötti területek 99 százalékának átadása) elfogadása helyetti véres intifáda, majd az egyoldalú gázai kivonulás utáni Hamász terror-uralom után senkinek nem lehettek (volna) ezzel kapcsolatban illúziói.

A felforrósodott geopolitikai helyzetben ezekkel az illúziókkal számol most le az amerikai elnök, hogy egy új status quo kialakításával mielőbb stabilizálja az egész, siíta harapófogóba szorult térséget.

Biztonságban vannak-e az európai zsidók?

A Tett és Védelem Alapítvány alapításának öt éves évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferenciát Budapesten. Az Európát ért nagytömegű migráció természetét és hatásait, annak lehetséges kockázatait, az antiszemitizmus mérésének módszertani kérdéseit, illetve a fiatalok antiszemitizmus és a szélsőségek iránti fogékonyságát is körüljárták a téma kiemelkedő hazai és nemzetközi szakértőinek segítségével. Az eseményen nemzetközi szakértők mellett többek között Dr. Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, valamint Dr. Latorcai Csaba, a miniszterelnökség államtitkára is részt vett.

A Tett és Védelem Alapítvány főtitkára, Szalai Kálmán megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy öt évvel ezelőtt Köves Slomó vezető rabbi kezdeményezésére azzal a céllal jött létre a szervezet, hogy identitástudatukban megsértett zsidó honfitársaink védelmében aktívan részt vállaljon, monitorozza az ilyen jellegű tevékenységeket, és aktívan fellépjen ellenük.

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija megnyitó beszédében elmondta, hosszú évtizedekig egy igen negatív berögződése volt a zsidó közösségeknek, mely szerint az önvédelem szinte ösztönös fellépése a zsidóságra nem vonatkozik. Azt gondolták sokan, hogy mindez az úgynevezett „nagyok” dolga, nem a zsidók feladata: majd megvéd az állam, a párt, emberjogi aktivisták, a civil szervezetek, adott esetben a nagyhatalmak.  Elmondása szerint sajnos szomorú tapasztalat, hogy amikor igazán kellett a segítség, sokszor pont akkor maradtak egyedül. Ebből egy dolog biztosan következik a vezető rabbi szerint: a zsidó közösségnek mindenekelőtt saját maguknak kell felelősséget vállalniuk biztonságukért.

Köves Slomó kifejtette: „Feladatunk három részből áll: felelősségvállalás, együttműködés és cselekvés. A felelősségvállalás alatt azt értem, hogy káros, ha csak másoktól várunk segítséget, mikor fel kellene lépni az antiszemitizmus ellen. A TEV ennek megfelelően számos tevékenységet végez: havi szinten monitorozzuk a gyűlölet-bűncselekményeket, az antiszemita attitűdök alakulását évente vizsgáljuk az EBESZ nemzetközi kritériumai alapján, 5 év alatt 87 jogi eljárást indítottunk Magyarországon és az Egyesül Államokban, és 4 törvénymódosítást sikerrel kezdeményeztünk. Az együttműködést mind a hazai, mind a külföldi, érintett szervezetekkel sikerült kiépítenünk. Egy talmudi bölcsesség alapján: „Ha egyedül vagyok magamért, ki van értem?” Mindez természetesen nem csak az Örökkévalóban való hitet és az ő segítségét jelenti. A saját felelősségünk felismeréséből, a cselekvésünkből kiindulva következik, hogy segítséget kérjünk másoktól is, akik látva a zsidó közösség aktivitását, komolyabban tekintenek a problémára, partnereink lehetnek. Nem lehetünk önteltek és bizalmatlanok. Ha keressük, meg fogjuk találni az együttműködést, mint ahogyan a TEV is megtalálta. Legyen szó a nemzetközi szervezetekről, mint az ADL (Rágalmazásellenes Liga), Andrew Srulevitch vezetésével, az Amerikai Zsidó Bizottság (AJC) vagy éppen a londoni székhelyű Community Security Trust Kormányzati és Nemzetközi kapcsolatainak egysége, Michael Whine vezetésével. De említhetjük a kutatásaink kapcsán létrejött együttműködésekben Kovács Andrást, Róna Dánielt és Hann Endrét, illetve a jogszabály módosításokkal összefüggésben a Belügyminisztérium, és a Miniszterelnökség pozitív hozzáállását is. Az együttműködésünk kiterjed az oktatás területére is, előadásokat tartunk többek között a Közszolgálati Egyetemen, de talán ennél is fontosabb, hogy középiskolákban, a fiatal generáció tagjait is megismertetjük az antiszemitizmus veszélyeivel.”

A harmadik szempont, melyet a vezető rabbi kiemelt, a cselekvés, a tett. Mint kifejtette, napjaink kihívásai, a fundamentalista iszlám erősödése, mely a migrációs válság miatt is egyre komolyabb problémát jelent Európában, tetteket követelnek. Álláspontja szerint ugyanígy cselekedni kell a szélsőbaloldali szervezetek sokszor és számos országban fogyasztóvédelmi, bojkott mozgalmakba csomagolt Izrael ellenessége, antiszemitizmusa ellen, melynek leglátványosabb megjelenése az amerikai BDS mozgalom. Köves Slomó szerint hazánkban továbbra is a Jobbik által gerjesztett szélsőjobboldali ideológia jelenti a fő problémát, mellyel szemben a jövőben is fel fog lépni a Tett és Védelem Alapítvány partnerei támogatásával.

Andrew Baker rabbi, az Amerikai Zsidó Bizottság (AJC) nemzetközi igazgatója, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős megbízottja kifejtette, a Kelet-közép európai régió országaiban a zsidósággal és elsősorban a holokauszttal kapcsolatban csak a kommunizmust követően indulhatott meg az aktív emlékezetpolitika. Magyarország ilyen tekintetben, vagyis múzeumok, emlékhelyek, és zsidó kulturális központok létesítése, illetve az oktatás terén az élen járt, ugyanakkor az elmúlt években ez a folyamat legalábbis megtorpanni látszik véleménye szerint.

Dr. Mikola István államtitkár, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében elmondta, hogy Magyarország a migrációs válság idején is biztonságos hely maradt, és biztonságos otthona a zsidó közösségnek is, ami a jövőben sem fog megváltozni. Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: Európa ma gazdag, de gyenge, ráadásul képtelen felismerni gyengeségét és fellépni ellene. Számos nyugat-európai ország ahelyett, hogy a keresztény-zsidó értékekre támaszkodva megerősítené identitását, eldobni készül mindazt az értéket, amelynek évszázadokon keresztül ellenállóképességét köszönhette. Véleménye szerint a jelenséggel párhuzamosan erősödik az antiszemitizmus, különösen rossz a helyzet az Amerikai Egyesült Államokban és a nyugat-európai nagyvárosokban.

A konferencia első paneljában kifejezetten az Európát ért nagy tömegű migráció természetének, mozgatórugójának és a vele együtt járó hatások kockázatainak feltárásával foglalkoztak a szakértők. A különböző szférákból érkező előadók és szakértők megvizsgálták, hogyan lehet a jelenséggel együtt járó terrorfenyegetettséget azonosítani, visszaszorítani és a fundamentalista iszlám mozgalmaktól kiinduló, egyre erősödő zsidóellenességet marginalizálni. Az előadók, köztük Bodnár Dániel, a TEV elnöke abban egyetértettek, hogy Magyarországon, noha közvetlen, fizikai fenyegetettséggel nem kell szembenézniük a zsidó közösségeknek, az antiszemita eszmék továbbra is jelen vannak a közéletben.

A második panel  Melissa Sonnino, Kovács András, Róna Dániel és Hann Endre kutatók részvételével az antiszemitizmus mérésének módszertani kérdéseit járta körbe. A résztvevők arra kíséreltek meg választ adni, hogy milyen kijelentés és cselekmény számít antiszemitizmusnak: hogyan lehet a zsidóellenességet tudományosan vizsgálni. Az egyik legérdekesebb megállapítás szerint a rendszerváltástól kezdve nagyjából 10% körül voltak hazánkban az antiszemita eszmék iránt kifejezetten fogékony lakosok száma, majd 2010-től – elsősorban a Jobbik parlamentbe kerülésével, és ezzel az általuk képviselt nézetek mainstream megjelenésével összhangban – hirtelen 20%-ra ugrott ez az arány. A konferencia harmadik részében az oktatás és az előítéletesség kapcsolatáról volt szó. A meghívott előadók álláspontja szerint a világnézetükben, értékrendjükben bizonytalan, vagy radikális gondolatokra nyitott fiatal generációk tájékoztatása kulcskérdés az antiszemitizmus elleni fellépésben.

A harmadik panel témája az Izrael-ellenesség köntösébe bújtatott antiszemitizmus, és annak markáns megjelenési formája, a BDS mozgalom volt. Mint elhangzott, ez a mozgalom Magyarországon nem talált érdemi mennyiségben követőkre, és nyugati egyetemeken is egyre inkább fellépnek a mozgalommal szemben. Az Izrael-ellenesség irracionalitására világított rá Yigar Palmor, a Szochnut külkapcsolati igazgatója, amikor arról beszélt, hogy a BDS tagjai egy olyan országot támadnak, ami nem ártott nekik. Benjamin Alex arról beszélt, hogy az ENSZ mostohagyerekként tekint Izraelre. Andrew Srulevitch, az ADL igazgatóhelyettese pedig elmondta, hogy az Egyesült Államokban is megnőtt az antiszemita incidensek száma, különösen az egyetemi közegben.

A konferencia teljes anyaga megtekinthető az alábbi linkeken:

TEV konferencia 1. rész

TEV konferencia 2. rész

Fotóalbum az eseményről

 

Cukiságkampány a Spinózában

Vona Gáborral beszélgetett Rangos Katalin csütörtökön, november 16-án a Spinóza Ház színpadán.

Ez a mondat néhány éve teljességgel értelmetlennek tűnt volna. De még ma is komoly vitákat váltott ki a meghívás ténye és a beszélgetés is. Az esten elhangzottakról elég pontosan beszámolt több hírportál is, például a HVG. Bár a Tett és Védelem Alapítvány munkatársa is végighallgatta élőben az eseményt, nem erről kívánunk egy újabb beszámolót közzétenni, hanem sokkal inkább arról, ami nem hagzott el az este folyamán. Bár Vona azt mondta, hogy itt „legalább meghallgatjuk egymást”, de a szokottaktól eltérően ezúttal a közönség nem kérdezhetett, így valódi párbeszédre nem került sor.

Forrás: HVG.hu

Vona Gábor az este folyamán többször is visszatért arra, hogy mindenkinek magának kell eldöntenie, mennyire hiteles az ő és pártja 180 fokos fordulata. Ebben a döntésben kívánunk segítséget adni.

Vona szerint az általa „néppártosodásnak” nevezett folyamat, amit a legtöbben csak „cukiságkampányként” emlegetnek, 2013-ban kezdődött. Ahogy mondta, nem szereti a cukiságkampány elnevezést, mert utóbbi valami felszínes taktikázásnak tűnik, nem pedig mélységgel rendelkező változásnak. Ebben kivételesen egyet kell értenünk Vonával, épp ezért maradunk továbbra is a cukiságkampány szó használatánál.

A zsidó vallás ismeri, elfogadja és támogatja a megtérést, a tsuvát, ha valaki letért a jó útról. De ennek első lépése az, hogy a vétkes megvallja a bűnét és bocsánatot kérjen attól, aki ellen vétett. A második lépés pedig az, hogy elhatározza, soha többé nem fogja ezt a bűnt elkövetni. Vona Gábor és a Jobbik esetében egyelőre mindkét lépés hiányzik, így nehéz elfogadni ezt a fordulatot hitelesnek.

A Jobbik elnöke a Spinózában is arról beszélt, hogy önazonos volt magával, amikor a 2010-es parlamenti eskütételén az addigra már kirekesztő cselekedetei miatt feloszlatott Magyar Gárda mellényében jelent meg. Amikor erről a szimbolikus cselekedetéről beszélt, világossá tette, hogy bár ma már nem tenne így, de a megbánás és a bocsánatkérés a korábbi bűneiért még most is elmaradt. Tehát a jó útra térésnek az első lépése is hiányzik.

A második lépés vizsgálata emiatt inkább csak teoretikus, hiszen nem lehet második lépés első nélkül. De érdemes röviden megvizsgálni, hogy 2013. óta valóban fordulat állt-e be a Jobbik politikájában vagy ez csak látszat. Mivel itt egy politikai közösségről van szó, nem csak egy emberről, érdemes megvizsgálni azt is, hogy a Jobbik elnöke kikkel veszi körül magát. Mint ő maga elmondta, a Jobbik alapszabálya erős jogosítványokkal ruházza fel az elnököt a vezetés tagjainak kiválasztásában. Ezzel az eszközzel élt is, amikor világossá tette a 2016-os tisztújításon, hogy Novák Elődöt, akinek tevékenységét nem kell bemutatni, nem fogja támogatni. Ez mindenképpen örömteli.

Ugyanakkor nem értjük, hogy egy „néppártosodó” szervezet vezetésében hogy kaphatott helyet (ábécé sorrendben haladva) Fülöp Erik, aki 2016-ban is megújította az „érpataki modell” bevezetésére vonatkozó együttműködését Orosz Mihály Zoltánnal; Janiczak Dávid, aki egy Hitler-hasonmással fotózkodott mosolyogva és 2014-es kampányában a Magyar Gárda segítségével tervezte az ózdi közbiztonságot helyreállítani; Sneider Tamás, aki skinhead-vezérként kezdte a közéleti pályafutását, de még pár éve is azt mondta egy hangfelvétel tanúsága szerint, hogy a munkatársa inkább legyen muszlim, mint zsidó; ami állítással talán vitatkozna a településén az iszlám vallás gyakorlását korlátozó Toroczkai László, aki csak néhány napja szónokolt egy lengyel szélsőjobbos tüntetésen. Az elnökségben még ott ül Volner János, a Betyársereg nem hivatalos fővédnöke is és Z. Kárpát Dániel, aki korábban zsidó területfoglalásról értekezett, de még a cukisodás után, 2016-ban is kiállt a paramilitáris Farkasok mellett és védte a Magyar Gárdát.

De nem csak az elnökség van tele olyanokkal, akik egy valódi fordulat után egy néppártban vállalhatatlanok lennének korábbi nézeteik miatt. A teljesség igénye nélkül, és terjedelmi okok miatt bűnlajstromuk felsorolását mellőzve álljon itt néhány név a parlamenti frakcióból: Apáti Isván, Dúró Dóra, Gyöngyösi Márton, Hegedűs Lorántné, Kulcsár Gergely, Rig Lajos. Említhetnénk EP-képviselőket is, mint például Morvai Krisztinát vagy Balczó Zoltánt, önkormányzati képviselőket, mint Ágoston Tibort, Benke Lászlót, Kötél Jánost.

Természetesen a Jobbik bűnei nem merülnek ki a zsidók elleni uszításban. A cigánysággal szembeni bűnök kibeszélését segíthetné az a kérdéssor, ami szintén nem hangzott el a csütörtöki beszélgetésen, de Setét Jenő csokorba gyűjtötte. Az a bravúr is következmény nélkül maradt, amikor Rig Lajosnak egy Facebook-poszton belül sikerült cigányoznia és zsidóznia. Az ekkor még csak önkormányzati képviselő „jutalma” 2015-re egy parlamenti mandátum lett.

Végezetül pedig álljanak itt a „cukisodás” élharcosának, Vona Gábornak szavai 2015-ből, amiket nemsokkal Rig-botrány előtt írt le, de ma is olvasható Facebook-oldalán:

„A hazai zsidóságnak fel kell hagynia azzal, hogy magára folyton csak áldozatként tekint, és 70 évvel a második világháború után még mindig bűnösnek bélyegez egy egész nemzetet. A nemzeti oldalnak pedig azt üzenem, hogy képesnek kell lennie tisztességes és tisztességtelen, építő és romboló között különbséget tenni, mert ha ez nem megy neki, akkor ugyanolyan mélyre süllyed, ugyanolyanná válik, mint akikre indulatosan mutogat. Márpedig különbnek kell lennünk annál, akit kritizálni akarunk.”

Talán ennyi is elég bizonyíték arra, hogy mivel sem a bűnök megvallása, sem a bűnismétlés elkerülése nem áll meg, nem lehet másnak tekinteni Vona Gábor és a Jobbik „fordulatát”, mint politikai haszonszerzés érdekében elkövetett fazonigazításnak.